czwartek, 16 marca 2017

Chińscy bogowie żywiołów,,Zanim niebo i ziemia zostały od siebie oddzielone, wszystko było wielką kulą mgły, zwaną chaosem. W owym czasie przybrały kształty duchy pięciu pierwiastków, a potem wstąpiły w pięcioro starców. Pierwszy zwał się Żółtym Starcem i był panem ziemi. Drugi zwał się Czerwonym Starcem i był panem ognia. Trzeci zwał się Ciemnym Starcem i był panem wody. Czwarty zwał się Księciem Drewna i był panem Drewna. Piąta zwała się Matką Metali i była panią metali.
Potem każde z tej piątki starców wprawiło w ruch pierwotnego ducha, od którego się wywodziło, skutkiem czego woda i ziemia spłynęły na dół, niebiosa wzbiły się wysoko w górę, a ziemia osiadła w wodzie. Potem woda zebrała się w rzeki i jeziora i ukazały się góry i równiny. Niebiosa przetarły się, a ziemia podzieliła. Potem pojawiły się słońce, księżyc i wszystkie gwiazdy, piasek, chmury, deszcz i rosa. Żółty Starzec uwolnił najczystszą moc ziemi, a do tego dołączyło się działanie ognia i wody. Potem powstały trawy i drzewa, ptaki i zwierzęta i rody węży i owadów, i ryb oraz żółwi. Książę Drewna i Matka Metali połączyli światło z ciemnością i w ten sposób stworzyli rodzaj ludzki jako mężczyznę i kobietę. Tak stopniowo pojawił się świat [...]'' -
Joseph Campbell ,,Bohater o tysiącu twarzy''
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz