niedziela, 31 marca 2013

Ważne książki średniowiecza


Ważne książki średniowiecza:

Adam z Bremy ,,Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum’’
Ailly Pierre de ,,Imago mundi’’ ( tytuł tego dzieła posłużył mi do wymyślenia słowiańskiej encyklopedii ,,Obraz świata’’)
św. Albert Wielki ,,De animalibus’’
,,Summa creaturis’’
Awerroes ,,Rozproszenie rozproszenia’’
Awicenna ,,Kanon medycyny’’
,,Bardzo bogate godzinki księcia de Berry’’
,,Baśnie z 1001 nocy’’
św. Beda Czcigodny ,,Historia ecclesiastica gentis Anglorum’’
,,Beowulf’’
,,Biblia królowej Zofii’’
Bocaccio Giovanni ,,Dekameron’’
bł. Boecjusz ,,O pocieszeniu jakie daje filozofia’’
,,Bogurodzica’’
Bombarone Eliasz ,,List okólny o śmierci św. Franciszka z Asyżu’’
św. Bonawentura ,,Życiorys większy św. Franciszka’’
,,Byliny’’
,,Carmina Burana’’
Chajjam Omar ,,Rubajaty’’
Chaucer Geoffrey ,,Opowieści kanteberyjskie’’
,,Codex gigas’’
,,Codex runicus’’
,,Constitutio Criminalis Carolina’’
Cynewulf ,,Andreas’’
,,Elene’’
,,Juliana’’
,,Nativity’’
Dalimil ,,Kronika Dalimila’’
Dante Aligieri ,,Boska komedia’’
Długosz Jan ,,Banderia Prutenorum’’
,,Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego’’
,,Życie św. Stanisława biskupa krakowskiego’’,,Edda’’
Duns Szkot Jan bł. ,,Opus Oxoniense’’
,,Dzieje Tristana i Izoldy’’
Einhard ,,Żywot Karola Wielkiego’’
Eschenbach Wolfram von ,,Parsifal’’
,,Titurel’’
Firdusi ,,Księga królewska’’
św. Franciszek z Asyżu ,,Kartka podarowana bratu Leonowi’’
,,Listy’’
,,Napomnienia’’
,,Pieśń słoneczna’’
,,Pozdrowienia błogosławionej Maryi Dziewicy’’
,,Reguła dla pustelni’’
,,Reguła niezatwierdzona’’
,,Reguła zatwierdzona’’
,,Testament’’
,,Testament sieneński’’
Fredegar ,,Kronika Fredegara’’
Fryderyk II ,,De arte venandi cum avibus’’
Gal Anonim ,,Kronika polska’’
Geoffrey z Monmouth ,,Historia królów Brytanii’’
,,Przepowiednie Merlina’’
,,Żywot Merlina’’
Gerwazy z Tilbury ,,Otia imperialia’’
św. Grzegorz z Tours ,,Historia Franków’’
,,Hadisy’’
Helmond z Bozowa ,,Kronika Słowian’’
św. Hildegarda z Bingen ,,Scivias’’
Hroswita  ,,Pafnulius’’
Hus Jan ,,De ortographia bohemica’’
,,Postilla’’
Ibn Batutta ,,Osobliwości miast i dziwy podróży 1325 – 1354’’
św. Izydor z Sewilii ,,Etymologie’’
Jan Szkot Eriugena ,,Komentarz do Ewangelii Jana’’
Kadłubek Wincenty bł. ,,Kronika polska’’
Kalimach ,,Żywot Grzegorza z Sanoka’’
,,Kalevala’’
,,Katalog magii Rudolfa’’
,,Kazania świętokrzyskie’’
,,Kebra nagast, czyli Chwała królów Abisynii’’
Kempis Tomasz á ,,O naśladowaniu Chrystusa’’
,,O naśladowaniu Maryi’’
,,Kodeks Justyniana’’
,,Kojiki’’
Kommena Anna ,,Aleksjada’’
,,Koran’’
Kosmas ,,Kronika Czechów’’
Kremer Heinrich i Sprenger Jakob ,,Młot na czarownice’’
,,Kronika anglosaska’’
,,Kroniki Czterech Mistrzów’’
,,Księga Dnia Sądu Ostatecznego (Domesday Book)’’
,,Księga henrykowska’’
,,Księga najazdów Irlandii’’
,,Księga z Kells’’
,,Kwiatki św. Franciszka z Asyżu’’
,,Lament świętokrzyski’’
,,Mabinogion’’
Malory Thomas ,,Śmierć Artura’’
Mandeville John Sir ,,The Travels of Sir John Mandeville’’
Maria z Francji ,,Lais Marie de France’’
,,Mater Verborum’’
Meung Jean de ,,Powieść o Róży’’
Mistrz Eckhart ,,Die rede der unterscheidunge’’
,,Kazania i traktaty’’
Mojżesz Majmonides ,,Przewodnik błądzących’’
św. Nestor z Kijowa ,,Powieść lat minionych’’Nider Johannes ,,Formicarius’’
Ockham William ,,Quaestationes et decisiones in Quattuor libris Sententiarum Petri Lombardi’’

,,Opowieści Okrągłego Stołu’’

Paweł Orozjusz ,,Siedem ksiąg historii przeciw poganom’’
Paweł Włodkowic z Brudzewia ,,Traktat o władzy papieskiej i cesarskiej wobec pogan’’
Petrarca Francesco ,,Afryka’’
,,Sonety do Laury’’
,,Triumfy’’ (ten utwór zainspirował mnie do napisania poematu dygresyjnego ,,Milenium, czyli Nowe Triumfy’’)
Piano del Carpini Giovanni ,,Historia Mongolarum’’
,,Picatrix’’
,,Pieśń o Cydzie’’
,,Pieśń o Nibelungach’’
,,Pieśń o Rolandzie’’
Piotr Lombard ,,Quattor libri Sententiarum’’
Piotr z Duisburga ,,Chronicon terrae Prussiae’’
Polo Marco ,,Opisanie świata’’
Pop Duklanin ,,Latopis Popa Duklanina’’
,,Powieść o lisie’’
Prokop z Cezarei ,,Wojna gocka’’
,,Przybądź Duchu Święty...’’
,,Psałterz floriański’’
Pseudo – Dionizy Areopagita ,,Corpus Dionysiacum’
Pulkava Przybik ,,Kronika Pulkawy’’
Rumi ,,Masnawi i Manawi’’
Rustaweli Szota ,,Witeź w tygrysiej skórze’’
,,Saga o Eryku Rudym’’
,,Saga o Grenlandczykach’’
,,Saga o Gudrun’’
,,Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku’’
,,Saga o Völsungach’’
,,Saga o wikingach z Jom’’
Saxo Gramatyk ,,Gesta Danorum’’
Sikibu Murasaki ,,Opowieść o Gendzi’’
Suzo Henryk bł. ,,Życie’
,,Tajna historia Mongołów’’
Thietmar ,,Kronika’’
św. Tomasz z Akwinu ,,Sław języku tajemnicę’’
,,Summa teologiczna’’
Tomasz z Celano ,,Życiorys pierwszy’’
Troyes Chretien de ,,Erek i Enida’’
,,Iwjan’’
,,Lancelot’’
,,Percewal z Walii’’
Villon François ,,Wielki testament’’
Voragine Jakub de bł. ,,Złota legenda’’
Wilhelm z Rubruk ,,Itinerarium’’
,,Zegnanie krów z Culni’’
,,Zohar’’
,,Zwierciadło saskie’’
,,Zwierciadło szwabskie’’
,,Żegluga św. Brendana’’

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz