czwartek, 13 kwietnia 2017

Legendy o Getach,, [...] Tych barbarzyńców gloryfikowano za ich przymioty moralne i heroizm, szlachetność i prostotę życia. Ale z drugiej strony, zwłaszcza na skutek pomieszania ich ze Scytami, Geto - Daków przedstawiano jako prawdziwych dzikusów, owłosionych (...), nieostrzyżonych (...), odzianych w futra (...) itp. [...] W V wieku Sydoniusz Apollinaris twierdził, że Getowie (...) byli odporni na ciosy.
Z kolei Jordanes wypracował całą mitologię o wyjątkowym heroizmie swych 'przodków': Getowie (...) zwyciężyli Greków podczas wojny trojańskiej, a później zatriumfowali nad Cyrusem Wielkim i Dariuszem; armia Kserksesa, choć w sile 700 000 ludzi, nie ośmieliła się stawić czoła Getom. [...] nawet Rzym, który pokonał wszystkie ludy, 'przeszedł narzucone nań jarzmo niewoli'.
Naturalnie Getów, po utożsamieniu z Amazonkami, utożsamiono z Gigantami. Owidiusz porównywał ich do potomków Gigantów, Lestrygonów i Cyklopów (...). Z kolei pisarze chrześcijańscy dość szybko utożsamili Geto - Gotów z Gogiem i Magogiem. [...]'' -
Mircea Eliade ,,Od Zalmoksisa do Czyngis - chana''
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz