piątek, 14 kwietnia 2017

Skąd pochodzi nazwa Mołdawia?,,Pasterze z Siedmiogrodu - który nazywa się Maramuresz - idąc po górach ze swymi stadami, spotkali dzikie zwierzę zwane bour (tur) i, odpędziwszy go na górach z pomocą psów, ścigali aż do rzeki Mołdawy. Tam, ponieważ zwierzę było zmęczone, powalili je w miejscu, które nazywa się teraz Boureni. I założyli wioskę, i na herbie kraju postawili głowę tura. A suka, która upolowała tego zwierza, zdechła i ponieważ wabiła się Molda, nazwali rzekę Molda lub, jak nazywają ją niektórzy, Moldova; ponadto nadali nazwę Moldova krajowi [całemu] wedle nazwy rzeki'' - ,,Kronika Ureche'' cyt. za: Mircea Eliade ,,Od Zalmoksisa do Czyngis - chana''

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz