niedziela, 18 maja 2014

Ave Caesar Chrobry, czyli Słowianie oczami Pawła Szydłowskiego
Szydłowski Paweł – historyk – fantasta, bezkrytycznie czytający dawne polskie kroniki i oskarżający oficjalną naukę o spisek w celu ukrycia prawdy o ,,przedkatolickiej historii Polski''. Na jego filmiki na you tube natrafiłem w maju 2014 roku. Oto przykłady jego poglądów na temat dawnej Słowiańszczyzny:
- Nazwa Polska jego zdaniem wywodzi się od ,,polo arctico'', czyli bieguna północnego. Etnonim Polacy oznacza ,,Synów Nieba Gwieździstego''.- Grecy nazywali dawnych Polaków Hiperborejczykami, a także Scytami, lub Scytami Królewskimi.
- Lechici wyznawali panteistyczną religię, tzw. ,,ario – wedyjskie chrześcijaństwo'', w którym rolę Boga pełnił Kosmos, Chrystusem zaś było Słońce. Ponadto prześladowali prawdziwych chrześcijan; katolików i prawosławnych jako rzekomych heretyków (ów pogląd jest powiązany z New Age i niebezpieczny duchowo jeśli się go podziela).- Krak (Grakch) był praojcem Greków i zabił smoka wawelskiego, czyli dinozaura (przypomina to trochę kreacjonistyczne teorie Macieja Giertycha ;).- Bolesław Chrobry wyszczerbił Złotą Bramę w Kijowie za pomocą Szczerbca – miecza danego przez anioły (historycy kwestionują tę legendę).


- Rzymianie nazywali Słowian Sarmatami.
- Imię Lech pochodzi z sanskrytu.
- W V wieku n. e. Słowianie najeżdżali Rzym i kolonizowali Europę Zachodnią. W owym to czasie powstała nazwa Słowianie wywodzącą się od sławy wojennej Sarmatów.
- Ariowie byli Semitami (a Hitler przewraca się w grobie ;).- Istniała federacja 12 plemion lechickich. Lech był synem celtyckiego boga Pana, zwanego też Lucyferem (uwaga: wszelkie próby ,,wybielania'' Lucyfera, tak charakterystyczne dla różnych odmian gnozy są bardzo niebezpieczne duchowo).

- Odra to po słowiańsku Gotal, Wisła zaś to Wandala. Stąd Wandalowie i Goci byli Polakami. Nazwa ,,Istrogoci'' (Ostrogoci) wywodzi się od Dunaju, zaś ,,Wisłogoci'' (Wizygoci) od Wisły. Ostrogoci to dzisiejsi Chorwaci.
- Wanda przybyła na czele 12 plemion aryjskich.
- Bolesław Chrobry był królem wszystkich Słowian, Gotów i Polan (tak przynajmniej głosi napis na jego epitafium).


- Hunowie byli odłamem Sarmatów. Podobnie jak Węgrzy i Awarowie byli Słowianami. Sejm sarmacki osiedlił Hunów w rzymskiej prowincji Panonii; praojczyźnie Słowian. Węgrzy podbici później przez azjatyckich Madziarów, pochodzili od Hunów. Attyla należał do rasy białej, a nie żółtej.- Krakus Corsico podbił Korsykę – nazwa tej wyspy wywodzi się właśnie od Kraka.- Germański wódz Genzeryk był Słowianinem i nazywał się Gąsiorek (pogląd ten podziela Czesław Białczyński).
- W podbojach barbarzyńskich brały udział wszystkie plemiona Słowian – Sarmatów. 12 plemion wiodło do boju dwóch wodzów. Jeśli byli np. Gotami to była to wyprawa Gotów, jeśli Hunami, to Hunów itd.
- Szydłowski uważa legendarnego, polskiego kronikarza Prokosza – pierwszego przysłanego z Rzymu arcybiskupa krakowskiego za postać historyczną, uważa, że to wrodzy Polsce Niemcy uznali jego kronikę za falsyfikat z XVIII wieku.
- Polacy zasiedlają ziemie polskie, co najmniej od czasów potopu (biblijnego). Lechia istniała już w czasach Abrahama.
- Lech był biblijnym patriarchą (!), Tytanem i … Synem Bożym.
- W czasach republiki rzymskiej Polacy założyli Kijów, Twer, Samarę i inne miasta na Rusi, która znajdowała się w polskich rękach od czasów gdy bogowie podzielili w Babilonie sanskryt na 72 języki.
- Lublin założyła Julia, córka Juliusza Cezara.
- Biblijny Izrael to Celtowie, którzy podbili świat. Antyczna Lechia, czyli biblijny Izrael była największym państwem celtyckim.
- Sasi byli odłamem Polaków, dlatego w XVIII wieku wybierano elektorów saskich na królów Polski.- Polanie założyli Hamburg i Szlezwik – Holsztyn. Lubekę założył Bukowiec, Ham założył Hamburg i Bremę, zaś Sleszyn założył Szlezwik.


- Otto III był wnukiem Mieszka I. Ustanowił … polskiego papieża; Sasa Brunona, który przybrał imię Grzegorz V w miejsce szwabskiego Jana XVI.
- Kwiryci to 12 plemion celtyckich, które założyły Rzym.
- W 1025 r. Bolesław Chrobry najechał Rzym i koronował się na królu Rzymu. Umarł otruty hostią.
- Sarmata był synem Helena i tatarskiej królowej.


- Biblijny Jakub to ta sama postać co … Herakles.
- Wiedźmy, czyli kapłanki wiedzy latały wimanami (starożytnymi maszynami latającymi) na Łysą Górę. Do dzisiaj na jej szczycie znajduje się lotnisko dla wiman.
- Izrael zajął w starożytności całą Euroazję.
- Persowie walczyli z Lechitami.
- Masageci to dawna nazwa Rosjan.
- Pieron był scytyjskim królem królów, który wyrżnął całą perską armię.- Zoroaster, zwany też Danielem, lub Belteszasarem, nawrócił perskiego króla Cyrusa na kabałę, a także przyleciał wimaną ,,Orłem Wisznu'' i założył sanktuarium na Łysej Górze. Ponadto sprowadził Celtów nad Gopło i utworzył Imperium Lecha.
- Mieszko I przed chrztem wyznawał perską religię ,,zendasztę'', oraz bił aryjskie monety ze swastykami.
- W kolekcji monet polskiego iranisty Pietraszewskiego znajdowały się monety Lecha bite na terenach późniejszej Rosji, oraz Niemiec po Łabę (ziemie od Łaby po Ural należały do Lecha). Kolekcja została zniszczona w wyniku spisku rosyjsko – niemieckiego.
- Nabuchodonozor był Asyryjczykiem (tak naprawdę był Chaldejczykiem).
- Celtowie przetrwali biblijny potop w górach, potem założyli państwo Raj w Indiach.
- Abraham miał przydomek Zoroastra.


- Mitra urodził się na Łysej Górze.
Aż się mózg lasuje, gdy się to czyta! Muszę przyznać, że panowie Paweł Szydłowski, Czesław Białczyński i Juliusz Prawdzic – Tell mają naprawdę bogatą wyobraźnię, zdolną tworzyć niezwykłe, porywające historie, źle jednak, że nie odróżniają jej tworów od rzeczywistości.