niedziela, 15 września 2019

Św. Eugeniusz de Mazenod


,,Święty Eugeniusz de Mazenod - urodził się 1 sierpnia 1782 r. w Aix, stolicy Prowansji (na południu Francji), w rodzinie arystokratyczno - urzędniczej. Rewolucja francuska przerwała mu spokojne dzieciństwo. W obawie przed prześladowaniami rodzina uciekła do Włoch. Powrót do Aix w 1802 r. Wstąpił do seminarium w Paryżu. Tam kształtował się duchowo, okrzepł w walce z przeciwnikami oraz wytyczył kierunek własnej drogi życiowej w kapłaństwie. Po przyjęciu święceń w 1811 r. powrócił do Aix, gdzie bez reszty oddał się służbie ubogim, więźniom i młodzieży, pozbawionym dotąd należytej opieki duszpasterskiej. W 1816 r. założył wspólnotę, która 17 lutego 1826 r. zostaje zatwierdzona pod nazwą Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi. 14 października 1832 r. Eugeniusz otrzymuje sakrę biskupią a w 1837 zostaje mianowany biskupem Marsylii. Zmarł 21 maja 1861 r. W 1975 r. został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 3 grudnia 1995 r. kanonizowany przez Jana Pawła II'' - przywiezione z pielgrzymki do Kodnia.