czwartek, 3 września 2015

Polacy z Kolchidy
,, [...] gdańszczanin Gotfryd Bogumił Lengnich stworzył niezwykłą teorię wywodzącą 'Polaków - Sarmatów' z Kolchidy i ludów kaukaskich. Lengnich udowadniał, że żyli tam jacyś 'Lazi', czy 'Lacy', a ich następne pokolenia uczony gdańszczanin zinterpretował jako żyjące 'po Laci', czyli właśnie Polacy. Z kolei lud 'Zechów', sąsiadów 'Laców' miał dać początek Czechom... [...] F. L. Lewestamm podawał z kolei, że Lechici pochodzą z celtyckich Leksowów - Llachów'' - Jerzy Besala ,,Tajemnicze dzieje Polski. Wątki magiczne i tragiczne''


Leszek Matela

W
2008 r. szukając informacji o górze Ślęży, potrzebnych do napisania pracy magisterskiej (odsyłam Czytelnika do posta: ,,Praca magisterska'') wypożyczyłem z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie książkę Leszka Mateli ,,Tajemnice Słowian''. Trzeba przyznać, że owa popularnonaukowa pozycja została napisana przystępnie i ciekawie. Plusem jest to, że autor, w przeciwieństwie do wielu pogan uznaje ,,Vlesovą knigę'' za falsyfikat, co jest zgodne ze stanowiskiem współczesnej nauki. Z pracy tej zapożyczyłem postaci bóstw o imionach Dada i Starzbóg. W mojej mitologii Dada jest Enkiem opiekującym się sadami owocowymi, nosi zieloną kapotę, przyjaźni się z Liczyrzepą, a ponadto spłodził Sadownika z Pawlaczycy (odsyłam Czytelnika do posta ,,Pawlaczyca''). Z kolei Starzbóg i jego rasa – starzowie mają postać ludzi z głowami i skrzydłami białych orłów. Wadą książki jest natomiast to, że Matela propaguje w niej niebezpieczne duchowo praktyki czerpania energii z drzew, co dla mnie jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu :-(.