sobota, 28 maja 2016

Wiersz o błotniku


,,Po stalowem, polewanem błocie,
pełnem nieba, drzew i kamieni,
niby wichrem popędzane kwiecie,
wachlarzami wiewając strusiemi,

balownice na zabawę biegły,
aby na śmierć zatańczyć tęsknotę,
i gubiły paciorki i perły,
i wracały się po nie z powrotem.

Biegły zwinne i rozwiane w tańcu,
w pantofelkach różowych i białych,
a wśród błota na srebrnym gościńcu
Błotnik leżał i ziewał nieduży.

Podniósł na nie wzrok okrągły, sowi,
i lecąc w nieskończonym walcu
chwytał głupio za jedwabne nogi
zostawiając na nich ślady palców...''

- Maria Pawlikowska - Jasnorzewska ,,Błotnik'' [w]: Paweł Zych, Witold Vargas ,,Bestiariusz słowiański''

Naturalni wrogowie bazyliszka

,,Naturalne odium ma ten Wąż z Łasicą i Rutą, dlatego te zwierzątka w pysk biorą rutę jako oręże nań mocne, a tak od jadu bazyliszka bezpiecznemi zostają. W jamę samą też wsadziwszy Adwersarkę jego, ginąć musi'' - Benedykt Chmielowski ,,Nowe Ateny'' [w]: Paweł Zych, Witold Vargas ,,Bestiariusz słowiański''