poniedziałek, 11 września 2017

Słowiańska Nienna

,,KARNA I ŻELA (strus. Karnaiżla) w mit. wschsłow. (...) boginie personifikujące płacz po zmarłym. Pierwszy z teonimów por. z ros. karit' 'opłakiwać' (zob. też stgniem. kara, chara 'opłakiwanie, żałoba', goc. kara 'troska') drugi zaś z ros. żelja 'żałoba, płacz''' - Andrzej M. Kempiński ,,Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich''.

W ,,Silmarillionie'' J. R. R. Tolkiena, Nienna była jedną z Valier (..bogiń''), której dziedziną były troska i smutek. Jednak jej pierwowzorem nie były ani Karna, ani Żela, ale Matka Boska Bolesna.