niedziela, 31 stycznia 2021

Józef Stalin

 

,, […] uśmiechnąłem się krzywo i ‘prawie zwinąłem się na podłodze, a dalszy rozwój wypadków już mnie nie interesował’, kiedy usłyszałem, jak ten krwiożerczy stary morderca Józef Stalin zaprosił wszystkie narody do włączenia się w szczęśliwą rodzinę ludzi dążących do zniesienia tyranii i nietolerancji!’’ - J. R. R. Tolkien ,,List do Christophera Tolkiena z 9 grudnia 1943’’ [w]: J. R. R. Tolkien ,,Listy’’
Józef Stalin (właśc. Josif Wissarionowicz Dżugaszwili, inne pseudonimy: Koba i Soso; 1878 – 1953) był sowieckim dyktatorem i ludobójcą, pochodzenia gruzińskiego. Na studiach zetknąłem się z hipotezą, że był nieślubnym synem rosyjskiego odkrywcy Nikołaja Przewalskiego (1839 - 1888), z pochodzenia Polaka (świadczyć o tym ma ich podobieństwo fizyczne). Został wyrzucony z seminarium duchownego; w jednej z teorii za czytanie pism okultysty Gurdżijewa. Jako członek partii bolszewickiej organizował w carskiej Rosji zamachy terrorystyczne za co został zesłany na Syberię (wyrok wydał Polak). Brał udział w rewolucji bolszewickiej w 1917 r. oraz w najeździe na Polskę w 1920 r. Sprawował urząd genseka w latach 1924 – 1953.
Zasłynął jako jeden z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości. Jego rządy charakteryzowały się kultem jednostki i terrorem (wymierzonym również w innych komunistów jak: Bucharin, Zinowjew, Kamieniew, Trocki czy KPP). Ponosił odpowiedzialność za pokazowe parodie procesów, rozbudowaną sieć łagrów, niewolniczą pracę (min. przy budowie Kanału Białomorskiego), Hołodomor (wywołany sztucznie Wielkie Głód na Ukrainie), masowe represje zamieszkałych w ZSRR Polaków (Akcja Polska przeprowadzona przez NKWD w 1937 r.), prześladowania religijne, ludobójstwo min. na Czeczeńcach i Inguszach, rozpętanie II wojny światowej wespół z Hitlerem (pakt Ribbentrop – Mołotow z 1939 r.), zbrodnię w Katyniu, wysiedlenia Tatarów Krymskich, odebranie niepodległości licznym narodom żyjącym na wschód od Łaby, oraz rozpętanie Zimnej Wojny. Za jego rządów (podobnie jak w obecnym reżimie Putina) oficjalnym poparciem państwa cieszyła się pseudonauka jak: łysenkizm 1 czy teoria substancji żywej Olgi Lepieszyńskiej. 2 Mimo, iż przyczynił się do śmierci znacznie większej liczby ludzi niż Hitler, po dziś dzień ma w Rosji i Gruzji swoich zwolenników.W twórczości fantasy Stalin pojawia się w powieści Witalija Ruczinskiego ,,Powrót Wolanda, albo nowa diaboliada’’ (Stalin wziął udział w wielkim balu tyranów w Moskwie doby pierestrojki), w opowiadaniu ,,Pole Trzcin’’ Andrzeja Pilipiuka z cyklu o Jakubie Wędrowyczu (kiedy ostatecznie pokonani przez świeckiego egzorcystę – bimbrownika Lenin i Dzierżyński trafili do piekła, spotkali tam Stalina, który awansował w diabelskiego hierarchii i miał ich teraz dręczyć)3 , oraz w powieści ,,Nieśmiertelny’’ Catherynne M. Valente (w utopijnym świecie Jaiczce Lenin żył szczęśliwie ze swymi synami Trockim i Stalinem) 4. W jednym z komiksów o Hellboyu, Stalin jako seminarzysta pokonał w walce wręcz Babę Jagę (symbol rosyjskiej tradycji), zaś w filmie ,,Iron Sky 2: Inwazja’’ został przedstawiony jako jeden z Reptilian mieszkających pod ziemią 5.Stalin pojawia się również w mojej twórczości. W poemacie dygresyjnym ,,Milenium, czyli Nowe Triumfy’’ Jena ov Blackeyova spotkała go razem z innymi zbrodniarzami w Armagedonie. 6 Jest on także jednym z negatywnych bohaterów mojej powieści ,,Pawlaczyca’’. W 1989 r. Głupota przedstawiła się Mężowi Stanu jako Ewa Reltih – Nilats (wspak: Hitler – Stalin). W ,,Tatrze’’ symbolizuje go czerwony smok Nilats zabity przez Borutę.Śniło mi się, że:


- w szkolnej szatni, Stalin zarzynał kobietę w futrze z lisa, a lis ożył od jej krwi; widząc to uciekałem przerażony, aż się obudziłem,

- Stalin pojechał w dzieciństwie razem z rodziną do Watykanu, gdzie został przyjęty przez papieża Pawła III, który narzekał na internautów,

- widziałem rzeźbę nagiego i otyłego Stalina, siedzącego w pozycji lotosu, który w obu rękach trzymał kamienie, w tym śnie występowała również Helena Bławatska ubrana na czarno,

- Stalin kandydował na cara Jugosławii,

- Stalin został oskalpowany,

- Stalin był moim pracodawcą; idąc do pracy w kołchozie szedłem razem z innymi zatrudnionymi wiele kilometrów przez step nie znając drogi.
1 Odsyłam do posta: ,,Łysenkizm’’.

2 Odsyłam do posta: ,,Olga Lepieszynska i substancja żywa’’.

3 Odsyłam do posta: ,,Bohaterski menel, czyli rzecz o Jakubie Wędrowyczu’’.

4 Odsyłam do posta: ,,Nieśmiertelny’’.

5 Odsyłam do posta: ,,Iron Sky 2: Inwazja’’.

6 Odsyłam do postów: ,,Triumf Ludobójstwa’’ i ,,Triumf Komunizmu’’.

piątek, 29 stycznia 2021

Benedykt XVI

 

,,Benedykt XVI, właśc. Joseph Ratzinger (ur. 16 IV 1927), niem. teolog, kardynał, 265, papież od kwietnia 2005. Urodził się w Marktl Am Inn w Bawarii. W 1939 wstąpił do niższego seminarium, które opuścił po dwóch latach. W wieku 16 lat został wcielony do niem. obrony przeciwlotniczej, ale do końca wojny nigdy nie brał czynnego udziału w walkach. Po wojnie wstąpił do wyższego seminarium we Fryzyndze. Dwa lata później rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Monachium. W 1951 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę wikariusza i katechety w Monachium. W 1953 obronił pracę doktorską. W latach 60. wykładał na wielu niem. uczelniach teologicznych, m.in. w Bonn, Münster i Tybindze. W 1977 został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a w kilka miesięcy potem kardynałem. W 1981 Jan Paweł II mianował go zwierzchnikiem Kongregacji Nauki Wiary, której zadaniem jest przestrzeganie czystości wiary. Z czasem objął wiele funkcji w Watykanie: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej rady ds. Ameryki Łacińskiej. W 2002 został wybrany na dziekana Kolegium Kardynalskiego (od 1998 piastował urząd wicedziekana). Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W kwietniu 2005 został wybrany na jego następcę i przybrał imię Benedykt XVI. Jest autorem wielu wybitnych dzieł teologicznych oraz dwóch encyklik. (PC)’’ - Jan Palmowski ,,Słownik najnowszej historii świata 1900 – 2007 tom 1 a - czecho’’

 


Pontyfikat papieża Benedykta XVI (2005 – 2013) był dla mnie pełen niespodzianek. Pierwszym zaskoczeniem był już dla mnie wybór Josepha Ratzingera na Stolicę Piotrową (spodziewałem się raczej wyboru kardynała z Afryki lub któregoś z krajów słowiańskich jak: Czechy, Ukraina, Bośnia i Hercegowina). W późniejszych latach takimi niespodziankami były dla mnie: zniesienie ekskomuniki z lefebrystów (nie znaczące bynajmniej, że Papież był jednym z nich), zatwierdzenie neokatechumenatu (wcześniej zdania biskupów o tej wspólnocie były podzielone), wydanie jako pierwszy z papieży książki dla dzieci (,,Przyjaciele Jezusa. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej’’), wreszcie sama abdykacja – pierwsza od czasu św. Celestyna V w grudniu 1294 r. Ze zdziwieniem dowiedziałem się też, że jako teolog był zwolennikiem myśli św. Augustyna, a nie tomistą, jak twierdziła Magdalena Środa, która nawiasem mówiąc jako filozof powinna rozróżniać te oba kierunki filozoficzne.Negatywnie oceniał ,,Harry’ego Pottera’’: ,, […] Dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry’ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć’’ - jeszcze jako kardynał pisał w liście z 7 marca 2003 r. do Gabriele Kuby; autorki książki ,,Harry Potter – dobry czy zły?’’. Obecnie Joanne K. Rowling największe cięgi zbiera od fanatycznych wyznawców politycznej poprawności mieniących się obrońcami ,,osób niebinarnych’’ (czytaj: z zaburzoną tożsamością płciową).Z jego licznych prac przeczytałem pierwszy tom ,,Jezusa z Nazaretu’’, w którym spodobał mi się min. fragment mówiący o nawróceniu C. S. Lewisa.Miał licznych wrogów; zwłaszcza lewaków i katolewaków, którzy atakowali go za wygląd zewnętrzny (sic!), odbycie przymusowej służby w Hitlerjugend, dowartościowanie łaciny w liturgii, wierność katolickim zasadom, cytat z wypowiedzi bizantyjskiego cesarza krytykującego Mahometa (muzułmanie na całym świecie dostali wtedy amoku), surową, lecz sprawiedliwą ocenę stanu Kościoła na Zachodzie (media, mówiąc językiem Gombrowicza przyprawiały mu wówczas gębę ,,pancernego kardynała’’) i noszenie futra z gronostajów. W antysemickiej teorii spiskowej Benedykt XVI jest Żydem o nazwisku Tauben (św. Jan Paweł II miał się jakoby nazywać Katz).W zbiorze opowiadań fantasy Andrzeja Pilipiuka ,,Homo bimbrownikus’’ kardynał Joseph Ratzinger pomagał Jakubowi Wędrowyczowi i Semenowi Korczaszce w walce pogańskimi neandertalczykami – ludożercami z Dębinki, a nawet zastrzelił ostatniego mamuta. Jest to nawiązanie do chrześcijańskiej legendy o św. Antonim Pustelniku zabijającym ostatniego centaura – symbol pogaństwa.

Śniło mi się, że Benedykt XVI odwiedził Szczecin, gdzie miał się spotkać z prezydentem Komorowskim, z tego powodu trwały wytężone przygotowania na Placu Lotników.

czwartek, 28 stycznia 2021

Oniricon cz. 679

 Śniło mi się, że:

 


- kiedy na lekcji języka angielskiego w liceum mówiłem po starokrasnemu wszyscy myśleli, że to język rosyjski,


- Wielka Brazylia w czasie wojny z komunistycznym imperium koreańskim zawarła porozumienie z Indiami, w którym zrzekła się roszczeń do Goa,


- w XXI wieku Rosjanie, Marokańczycy i Chińczycy zaatakowali imperium koreańskie od północnego zachodu, Wietnamczycy od południowego zachodu, zaś Japończycy, Filipińczycy, Timorczycy , Papuasi, Australijczycy i Nowozelandczycy od wschodu,


- w XX wieku w równoległym świecie królową Laosu była piękna i młoda dziewica Kumari ubierająca się na biało i czczona jako bogini, która przyjęła na audiencji bohaterów filmu ,,Klątwa Doliny Węży'',


- powiedziałem na lekcji w liceum ,,gyl - gyl - gyl'' co zostało uznane za język węgierski,


- marzyłem o tym by poślubić żonę, która byłaby moją królową jak Arwena dla Aragorna,


- w XXI wieku po upadku monarchii Olgierda Hanuszkiewicza tajna polska pogańska policja ,,Żmija'', do której należało wielu Czechów, Słowaków i Węgrów, dokonywała zamachów na generałów niemieckich, białoruskich, litewskich i ukraińskich, którzy wkroczyli do Polski, agenci ,,Żmii'' posługiwali się w zamachach magicznymi, zapalającymi sztyletami oraz potrafili stawać się niewidzialni, kiedy mimo ich wysiłków nie udało się uratować Polski przed kolejnym rozbiorem, zebrali się na tajnym wiecu i zamienili w żmije,


- po upadku komunistycznego imperium koreańskiego Kim Dzong Un znalazł azyl w Indiach,

- pojechałem na pielgrzymkę do jednego z miast w Polsce gdzie błąkałem się po ulicach,


- surykatki wyznają islam,


- Stanisław Szur powiedział, że Roman Dmowski założył Rzym (wymyślone na jawie),


- Veronica Layton i Marguerite Krux walczyły ze sobą ubrane  w brązowe płaszcze i były przepasane rzeźbionymi, złotymi pasami,


- zobaczyłem leżącego ze mną w łóżku Edwarda Mordrake'a  - człowieka mającego drugą twarz z tyłu głowy. 

środa, 27 stycznia 2021

Francesco Petrarka

 

,,O oczy piękne, których nic nie zbudzi!

Ciało wspaniałe, godne lepszych rymów!

O mowo, któraś odmieniała ludzi

Dzikich na świętych, tchórzów na olbrzymów!’’

- F. Petrarka ,,Sonety na cześć Madonny Laury umarłej. Sonet 267 (fragment)O włoskim poecie późnego średniowiecza; prekursorze renesansu Francesco Petrarce dowiedziałem się po raz pierwszy w klasie czwartej.


,,KIM BYŁ PETRARKA?


Petrarka był uczonym i poetą, którego twórczość przez wieleset lat wywierała olbrzymi wpływ na poezję europejską.


Francesco Petrarka żył w latach 1304 – 74. Choć był Włochem, przez wiele lat przebywał we Francji.

Napisał ponad 400 wierszy, z których 366 zamieszczono w zbiorze pt. Pieśni. Wiele z nich zadedykował kobiecie o imieniu Laura. Nie wiemy, czy była ona osobą prawdziwą, czy też jedynie uosobieniem piękności.

Petrarka jako jeden z pierwszych zajął się opracowywaniem podstawowych zasad pisania poezji. Określił m.in. liczbę wierszy, jakiej należało używać w wierszach i poematach. W chwilach wolnych od pisarstwa badał poezję łacińską, choć sam poszedł za przykładem Dantego i tworzył w języku włoskim. Dzięki jego pracy ponownie odkryto bogatą twórczość Liwiusza i Cycerona [...]’’ - Bridget Daly (red.). ,,Kim oni byli? Księga pytań i odpowiedzi o sławnych ludziach’’

 


W gimnazjum dobrowolnie sięgnąłem po antologię tekstów Petrarki. Zawierała ona min. listy, poematy ,,Afryka’’ i ,,Triumfy’’. Poeta przyznał, że choć w swoim życiu zajmował się wieloma niepotrzebnymi rzeczami, to jednak czas przeznaczony na badanie twórczości Cycerona nie był zmarnowany. Podzielił się też refleksją, że ludzie uznają za cenne to co występuje rzadko np. gdyby feniksy były tak pospolite jak wróble, nie budziłyby powszechnego zachwytu. Przekazał również legendę o cesarzu Karolu Wielkim, którego brzydka i zła czarownica uwiodła za pomocą magicznego pierścienia. Kiedy po jej śmierci, zdjęto wiedźmie pierścień z palca, cesarz uświadomił sobie wówczas jak bardzo była niegodna jego miłości. W miejscu gdzie pierścień został wrzucony w bagno, Karol Wielki zbudował stołeczny Akwizgran (obecnie Aachen w Niemczech).

Z utworów Petrarki wpływ na moją twórczość wywarły ,,Triumfy’’. Zainspirowany nimi w trzeciej klasie gimnazjum napisałem poemat dygresyjny ,,Milenium, czyli Nowe Triumfy’’. Jego bohaterka Jena ov Blackeyova pełni w moim tworze podobną rolę co Laura w sonetach Petrarki ;).

wtorek, 26 stycznia 2021

Oniricon cz. 678

 Śniło mi się, że:

 


- Karolcia poleciała w zimową noc na Islandię na grzbiecie olbrzymiego pawia Skidbladnira, który potrafił zamieniać się w składany statek boga Freya, na miejscu dziewczynka spotkała Zeusa, którego siwe włosy skojarzyły mi się z Józefem Piłsudskim, uznałem, że warto byłoby nakręcić film fantasy o przygodach Karolci,

- po latach wróciłem do szkoły gdzie chciałem skorzystać z toalety, lecz zrezygnowałem, bo grupa dryblasów znęcała się w niej nad młodszym kolegą, powiedziałem o tym nauczycielom, potem polonistka, pani Eva ov Tomas kazał mi napisać zbiór definicji min. ,,45 hektarów'',- Casiya ov Blackeyova powiedziała mi, powołując się na słowa Andreusa ov Leovishinera, że Eva ov Tomas była w PZPR, odrzekłem, że pan Leovishiner nigdy nie kłamie,- Żydzi jedli gołębie, łabędzie i bociany czarne, aby posiąść magiczne moce zawarte w ich mięsie,


- z powodu Gabriela Augustyna Tarasiuka piszącego bzdury, ktoś chciał zabronić katolikom komentowania filmików z żółtymi napisami na you tube,


- mała dziewczynka nazywała wiewiórkę słowem ,,af'', zaś konia i psa określała jako ,,bu''; jej ojciec uznał, że są dwa najpiękniejsze języki: polski i dziecięcy,

- powiedziałem, że dwa najpiękniejsze języki to polski i starokrasny,


- w czeskim lub słowackim filmie fantasy królewna Maruszka wyruszyła na wyprawę w poszukiwaniu magicznych artefaktów,


- w czasopiśmie ,,Zwierzaki'' królowa Wanda ,,o ciemnych włosach'' była czczona jako słowiańska bogini zapewniająca swoim wyznawczyniom dobrych mężów,


- szedłem wśród szczecińskiej zieleni rozmyślając o Michaile Bułhakowie, potem w przejściu podziemnym znalazłem małą księgarnię, lecz rozczarowałem się gdy spostrzegłem, że miała w ofercie jedynie książki okultystyczne,


- księża z mojej parafii w liście do wiernych na Boże Narodzenie zabronili im oglądania ,,Gwiezdnych Wojen'' w telewizji, co przyjąłem ze zgrozą i niedowierzaniem, UWAGA: To tylko sen, nic takiego się nie wydarzyło,


- Roswell i Timbuktu to jedno i to samo miejsce,- w czasopiśmie ,,Zwierzaki'' w rubryce ,,Mój przyjaciel'' opublikowano historię dziewczynki - ateistki, która została pochowana w Palestynie gdzie zamieniła się we frezję,- w liceum na lekcjach historii i religii powołując się na Hoimara von Ditfurtha  powiedziałem, że francuski astronom, który w rozmowie z Napoleonem nazwał Boga ,,zbędną hipotezą'' wcale nie musiał być ateistą,- w moim opowiadaniu fantasy ,,Żmija'' o córkach Gorynycza wzmiankowani są Niemiec Fierbras i Włoch Mussollo (Benito Mussolini),


- w napisanym przeze mnie opowiadaniu pojawił się cyjon Don Karnage z kreskówki ,,Super Baloo'',

- Wielka Brytania i Wielka Kolumbia pomogły Japończykom wyzwolić swą ojczyznę spod władzy komunistycznego imperium koreańskiego, pomogły też Rosjanom założyć państwo na Sachalinie,


- imię Hastur pochodzi od słowiańskiego słowa ,,Chaszczur'', czyli ,,władca chaszczy'' (wymyślone na jawie). 

poniedziałek, 25 stycznia 2021

,,Córy Wody''

 


W styczniu 2021 r. obejrzałem polski krótkometrażowy film fantasy ,,Córy Wody’’ (ang. ,,The Daughters of Water’’) z 2014 roku w reżyserii szczecinianki Sonii Pałęgi.

Akcja rozgrywa się na polskiej wsi w XIX wieku.


Głównymi bohaterkami są trzy piękne i młode syreny. Morska czarownica z wężowymi włosami rzuciła na nie klątwę, w wyniku której utraciły rybie ogony i zostały zmuszone żyć na lądzie. Warunkiem powrotu do wody i odzyskania ogonów w miejsce nóg było zachowanie przez nie dziewictwa. Wszystkie trzy w ludzkiej postaci opiekowały się dziećmi z sierocińca. Gdy minął czas próby jedna z syren poszła na obchody Nocy Kupały z upatrzonym przez siebie młodzieńcem. Nie przyniosło im to szczęścia. Chłopak umarł od jej pieszczot, a ona sama stała się rusałką huśtająca się w białym gieźle na gałęzi drzewa.


Film oceniam jako bardzo piękny, poetycki, romantyczny i smutny. Jako szczecinianin jestem dumny, że jego Twórczyni pochodzi z mojego miasta ;).

sobota, 23 stycznia 2021

Oniricon cz. 677

 Śniło mi się, że: - dowodziłem polskim wojskiem na Ukrainie, które walczyło z Kazachami i Rosjanami,- w czasie pielgrzymki chodziłem po ulicy z nożyczkami, Joanna Senyszyn złożyła na mnie donos, a wtedy grupa urzędniczek próbowała mi odebrać nożyczki,


- na spotkaniu kółka różańcowego ksiądz proboszcz zachwalał zbiór legend Witolda Vargasa o wiejskich parafiach w Polsce, chciałem kupić książkę, lecz była za droga, w jednej z legend mały wół przeszedł przez ciasne drzwi, po czym rozpadł się na kawałki i skurczył,


- Dorota Wellman była Amerykanką, z którą Andrzej Pilipiuk przeprowadzał wywiad,


- w Szczecinie znajduje się luksusowa restauracja pod ziemią, do której można się dostać przeszkloną windą, gdzie kelnerki ubierają się w kuse, czerwone stroje,


- złota rybka wygryza ludziom zabliźnione rany,


- w amerykańskim thrillerze ,,Krokodyl dla ukochanej'' o walce ludzi z krokodylem, pojawił się Lenin,


- na pierwszym roku studiów w Estonii odkopałem szkielet tarbozaura z Mongolii oraz dowiedziałem się, że Lenin miał fioletowe serce; moi wykładowcy byli przeciwnikami psychologii,


- zdenerwowałem się gdy Mama nie pozwoliła mi obejrzeć hiszpańskiego filmu, po czym zabrała mnie na spacer, w czasie którego kąpała mnie na ulicy na oczach przechodniów, czułem się wówczas jak Kleopatra, po powrocie do domu Mama chciała wyrzucić moje książki (min. holenderską pracę o Białej Damie) aż obudziłem się z krzykiem,

- byłem Żołnierzem Wyklętym i chciałem wysadzić w powietrze dwie metalowe skrzynki wypełnione ptasimi odchodami,

- Babcia mówiła mi, że jestem złym człowiekiem, a ja odparłem, że Bóg mnie kocha,


- Marguerite Krux jadła ludzkie mięso,

- pojechałem na wycieczkę zaproszony przez ,,niewinne dzieci'', na miejscu do dyspozycji były koedukacyjne toalety, nie korzystałem z nich, ponieważ wstydziłem się spytać o pisuar, wreszcie nie wytrzymałem i w gabinecie pielęgniarki oddałem mocz do zlewu, nauczycielka biologii z liceum, pani Vana ov Cromulskena była mną zawiedziona i przypomniała moją wypowiedź sprzed lat o muzułmanach ubranych na biało,- chciałem zadzwonić do Andrzeja Sapkowskiego, aby dać mu do przeczytania ,,Tatrę'', lecz nie mogłem się dodzwonić, Sławomira przyjaźniła się z Sapkowskim i jego żoną, od której dostała ciasto,


- byłem Hindusem i oddawałem cześć boską jakiemuś politykowi,

- ubekom towarzyszyli poeci, aby łagodzić ich obyczaje,


- Dziecięca Cesarzowa powiedziała swej matce, że chciałaby się spocić, aby zniszczona Fantazjana mogła się odrodzić,

- zobaczyłem Głupią Panienkę; brzydką, otyłą kobietę z czarnymi, kręconymi włosami, ubraną w białą koszulę nocną, która uśmiechała się i wkładała palec do garnuszka z miodem, potem okazało się, że był to przebrany mężczyzna,


- w Australii Veronica Layton na oczach swej matki walczyła z tyranozaurem i tygrysem,


- na pustyni piękna dziewczyna patroszyła mnie żywcem, lecz nie czułem bólu,- poseł Stanisław Szur powiedział, że Antonio Salazar był Polakiem i nazywał się Antoni Ślamazara (wymyślone na jawie),

- pojechałem na wycieczkę na wieś, gdzie znajdowały się ruiny z czasów PRL - u,


- Uganda dąży do podboju świata poprzez instytut Ordo Iuris,


- w XXI wieku Brazylia wyzwoliła Timor Wschodni spod okupacji koreańskiej,


- Brazylia podbiła Maroko, później zaś żołnierze marokańscy wcieleni do armii brazylijskiej walczyli przeciw Koreańczykom na Filipinach i w Australii.