sobota, 13 czerwca 2015

Polska odpowiedź na ,,Pieśń o Nibelungach'', czyli ,,Krymhilda''

,,Nibelungowie, w mitologji niemieckiej ród królewski, nazwany od ojca rodu Nibelunga ('Syna mgły'). Zygfryd zabija synów Nibelunga, Szylbunga i Nibelunga, jako też ich bohaterskich junaków, zwycięża potężnego karła Albericha, zdobywa czarodziejski miecz Balmung, czapkę niewidkę i nieprzebrane skarby N., a nazwa N. przechodzi na niego i jego hufce. Po zamordowaniu Zygfryda przez królów burgundzkich, przechodzi skarb N. w ich ręce i odtąd też oni zwą się N. […]'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 11 Moroksyt do Optyka''

W czerwcu 2015 r. przeczytałem fantastyczny epos Roberta Stillera ,,Krymhilda'' będący jego autorską wersją średniowiecznego, niemieckiego eposu ,,Pieśń o Nibelungach'' (utwór ten został zapisany w kilku różnych wersjach; książka Stillera jest jego kolejną wariacją).

Akcja eposu rozgrywa się w silnie zmitologizowanym okresie Wędrówek Ludów (V wiek n. e. ), z czego wiele realiów pochodzi z późniejszych wieków. Areną wydarzeń są takie krainy jak: Burgundia ze stolicą w Worm (Wormacji), Niderlandy – ojczyzna Zygfryda, Islandia – ojczyzna Brunhildy ze stolicą w fikcyjnym grodzie Isborku, mityczna wyspa Nibelungów u wybrzeży Norwegii, gdzie Zygfryd przechowywał swe skarby, Bawaria i Imperium Hunów ze stolicą w Tryznamurze. Pojawiają się też wzmianki o takich egzotycznych dla Germanów krainach jak: Polska i Wołoszczyzna, z których pochodzili książęta Herman i Ramun, wasale Attyli. Poemat jest opowiedziany z perspektywy Krymhildy – burgundzkiej królewny, córki Gibicha i Uty, a siostry królów Guntera, Gernota i Gizelhera. Była to prawdziwa ,,femme fatale''. Pokochała niderlandzkiego księcia Zygfryda i została jego żoną. Jednak z powodu jej kłótni z Brunhildą – żoną Guntera sprowadzoną przy pomocy Zygfryda aż z Islandii, Zygryd został zamordowany na polowaniu przez rycerza Hagena z Tronje przy zgodzie jej braci. Hagen ponadto zagrabił Krymhildzie skarb Nibelungów. Krymhilda wyszła za pogańskiego władcę Hunów, Attylę i urodziła mu syna Ortlieba. Jednak wciąż planowała zemstę. Zaprosiła do siebie braci i Hagena, aby ich pozabijać. Udało jej się to osiągnąć kosztem stosu trupów po stronie tak burgundzkiej i huńskiej. W końcu sama została zamordowana przez Dytryka z Berna. 


 

Z postaci historycznych występuje Attyla (podobnie jak w legendach węgierskich przedstawiony jako postać pozytywna, a nawet tragiczna) i jego brat Bleda (jedna z ofiar zemsty Krymhildy), zaś pierwowzorem Dytryka z Berna był ostrogocki król Teodoryk Wielki. Z postaci fantastycznych należy wymienić: smoka zabitego przez Zygfryda (kąpiel w smoczej krwi uczyniła Zygfryda odpornym na ciosy z wyjątkiem miejsca na łopatce zakrytego liściem, gdzie później uderzył zdradliwy Hagen), wodnice wieszczące śmierć Hagenowi, karły Mime (w sagach wikingów zwany Reginem) i Alberyk – strażnik skarbu.

,,Pieśń o Nibelungach'' wywarła wielki wpływ na Niemców i niestety była też wykorzystywana do złych celów w okresie III Rzeszy. Tymczasem pan Robert Stiller, autor ,,Krymhildy'' jest polskim Żydem. Głupi Hitler przewraca się z tego powodu w grobie i dobrze mu tak!