piątek, 6 grudnia 2019

Romantyczne korzenie psychoanalizy


,,Romantyzm niemiecki i psychoanaliza związane są natomiast wieloma wspólnymi pojęciami i koncepcjami - 'z trudnością można by odnaleźć jakieś pojedyncze pojęcie Freuda lub Junga, które nie byłoby antycypowane  przez filozofię przyrody i medycynę romantyzmu'. Związki te są niezwykle bogate: koncepcja nieświadomości jako 'oceanu życia' (historia filozoficznej refleksji nad nieświadomością C. G. Carusa, A. Schopenhauera, E. von Hartmanna), idea pierwotnej biseksualności istoty ludzkiej, zainteresowanie marzeniem sennym, mitem (Schelling), baśnią, stanami granicznymi umysłu, chorobami psychicznymi - 'chorobą twórczą' (Novalis), stosowanie metody genetycznej w wyjaśnianiu zjawisk, poszukiwanie tzw. zjawiska pierwotnego ('Czym jest kompleks Edypa, morderstwo pierwotnego ojca, jeśli nie Urphӓnomen...?), sposób rozumienia rzeczywistości jako organicznej całości dynamizowanej przez konflikt przeciwieństw, zasada przyjemności - nieprzyjemności, zasada zachowania energii, powtarzanie stanów wcześniejszych, idea 'zapomnianego świata' i stadiów ewolucji ludzkiej społeczności (później za pośrednictwem Bachofena, stadia ewolucji libido w ujęciu Freuda oraz wpływ idei matriarchatu na Fromma i Junga roli mitu w całości życia ludzkiego) i wiele innych'' - Ilona Błocian ,,Psychoanalityczne wykładnie mitu''