poniedziałek, 7 marca 2016

Magia i zombie w kodeksie karnym

,,Wszyscy uprawiający ouangas, capreletas, vaudoux, compedre, macandale i inne czary podlegają karze od trzech do sześciu miesięcy więzienia oraz karze grzywny od sześćdziesięciu do stu pięćdziesięciu gourde, wymierzanej przez sąd policyjny; w przypadku recydywy - karze więzienia od sześciu miesięcy do dwóch lat i karze grzywny od trzystu do tysiąca gourde, wymierzanej przez sąd karny, niezależnie od wyższych kar, które winni ponieść z powodu występków czy przestępstw, popełnionych w związku z przygotowaniem i dokonaniem swych karalnych czynów'' - haitański kodeks karny sprzed 1953 roku; art. 405,,Za zamach na życie osoby przez otrucie [...] uważa się też użycie przeciw niej substancji, które nie powodują śmierci, lecz wywołują dłużej lub krócej trwający stan letargiczny, i to niezależnie od sposobu, w jaki substancje te zostają zastosowane, i od wynikłych stąd skutków. Jeśli osoba owa wskutek tego letargicznego stanu została pochowana, zamach taki jest uważany za morderstwo'' - op. cit.
Oba cytaty są zawarte w książce Andreasa Gosslinga ,,Voodoo. Bogowie, czary, rytuały''.