wtorek, 23 stycznia 2018

SS w ... XIX wieku,,W 1896 r. angielski pisarz Matthew Phipps Shiel (1865 - 1947), autor wczesnych utworów z gatunku science fiction, opisujących fantastyczne przygody w przyszłości, i opowiadań kryminalnych, w późniejszych latach wyznawca nietzscheańskiej koncepcji nadczłowieka, opublikował dziwne opowiadanie. Przedstawił w nim bezlitosną kampanię wszczętą przez organizację fanatyków w czarnych strojach, mającą na celu unicestwienie wszystkich ludzi, którzy są szkodliwi dla sprawy postępu. Tak więc wyruszyli, by pustoszyć całą Europę, a ciała pomordowanych wrzucali do ognia. Szczegółem, który w tym pełnym brutalności opowiadaniu wprost niesamowicie uderza  czytelnika, jest jego tytuł.
Tytuł ten brzmi 'The S. S.'' -
Viktor Farkas ,,Niewytłumaczalne zjawiska''