poniedziałek, 3 maja 2021

Meroweusz


 

 ,,Chlodwig nie był protoplastą rodu, podobnie jak jego dziad Meroweusz, od którego imienia pochodzi nazwa dynastii. [...] już w jego czasach powstawały legendy o mitycznym pochodzeniu Merowingów. Kronikarze galorzymscy przedstawiali jego dziada jako króla - czarownika, obdarzonego nadprzyrodzoną mocą; nawet historia jego narodzin wypełniona jest bohaterami, bogami i potworami rodem z greckiego antyku. Zgodnie z tradycją germańską królowie merowińscy potrafili uzdrawiać przez dotyk. Przede wszystkim byli jednak [...] królami o długich włosach. To właśnie ta cecha odróżniała ich od reszty śmiertelników. Wiara, że źródłem mocy królów są ich wspaniałe czupryny, przetrwała do końca panowania tej dynastii, tj. do 754 roku'' - Jerzy Besala, Dorota Lis, Adam Krawiec ,,Tajemnice historii. Polska, Europa, świat''

Legenda o Pawle Pawluku

  

    ,,Jednakże, pisze dalej [żydowski kronikarz Nathan] Hannower, wojska koronne pobiły Pawluka, 'schwytali [go] żywcem wraz ze szlachtą [?] i jego doradcami i sprowadzili wszystkich w żelaznych okowach do Warszawy przed oblicze króla. Tam to ukoronowano Pawluka; zrobili mu żelazny tron i posadzili go na nim, i włożył kat żelazną koronę na jego głowę i żelazne berło włożył mu w rękę, a wszystko to było przedtem rozpalone w ogniu do białości; również podłożył węgle pod niego i trzymając żelazny pręt w ręku, tak długo nim go palił, dopóki buntownik nie wyzionął ducha'. Znów zatem złamano słowo, tym razem dane przez prawosławnego senatora Adama Kisiela, że pojmany żyć będzie...'' - Jerzy Besala, Dorota Lis, Adam Krawiec ,,Tajemnice historii. Polska, Europa, świat''    W rzeczywistości Pawluk został ścięty, a jego ciało nabito na pal, choć propozycje ukarania go w sposób opisany wyżej rzeczywiście padały. 

Legenda o Semenie Nalewajce
 

 ,, [...] Semen Nalewajko zginął w 1597 roku śmiercią męczennika. Polacy mieli go spalić wewnątrz spiżowego czy też miedzianego konia; inna wersja mówiła o wole, w którym zamknięto atamana kozackiego. Podgrzewano ową konstrukcję ogniem tak długo, aż Nalewajko żywcem się upiekł. [...] hetman Żółkiewski w umowie kapitulacyjnej zagwarantował Nalewajce życie i łaskę'' - Jerzy Besala, Dorota Lis, Adam Krawiec ,,Tajemnice historii. Polska, Europa, świat''    W rzeczywistości Nalewajko został ścięty i po śmierci poćwiartowany. 

Konstytucja 3 Maja w międzywojennej polskiej encyklopedii


 ,, [...] Stanowiła ona najbardziej jaskrawe zaprzeczenie zadawnionych wad ustrojowych, które w ciągu ostatnich stuleci przywiodły Polskę nad skraj przepaści. Pod względem społecznym zachowawcza, poręczała szlachcie całość jej przywilejów, względem mieszczan przyjmowała ustawę z 18 kwietnia, w stosunku do warstwy włościańskiej ograniczała się do wzięcia jej 'pod opiekę prawa i rządu krajowego' oraz nadania sankcji państwowej umowom pomiędzy dziedzicami dóbr a ich poddanymi. - W zakresie ustroju państwowego wprowadzała natomiast przeobrażenia natury zasadniczej w kwestjach obsadzania tronu, sejmu i władzy wykonawczej. Znoszono wolną elekcję, ogłaszając tron polski elekcyjnym przez familję, dziedzicznym przez osoby. Następstwo po St. Auguście oddano elektorowi saskiemu Fryd. Augustowi i jego potomstwu. W zakresie prawodawstwa zapewniono izbie poselskiej supremację nad senatem, zniesiono jednomyślność, liberum veto i konfederację, stworzono sejm gotowy, t. j. wybierany na dwa lata i mogący być zwołany każdej chwili, posłom nadano charakter reprezentantów całego narodu. Król, pozbawiony kontrybucyj prawodawczych, wetował to sobie w zakresie władzy wykonawczej. Otrzymał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów i innych urzędów wykonawczych, naczelne dowództwo nad armią i mianowanie wszystkich oficerów, prawo łaski, wreszcie przeważające stanowisko w rządzie, zwanym strażą praw, złożonym z prymasa i pięciu ministrów w udziałem marszałka sejmu i następcy tronu. Dobór członków straży zależał od króla, który w decyzjach nie był też wiązany uchwałami większości, z tem, że każda rezolucja musiała być kontrasygnowaną przez jednego z ministrów. Zasada odpowiedzialności parlamentarnej przejawiała się w postanowieniach, w myśl których sejm mógł każdego z ministrów postawić w stan oskarżenia lub większością dwóch trzecich głosów usunąć z urzędu. Straży podlegały komisje: skarbu, wojska i policja. Co 25 lat miał się zbierać sejm nadzwyczajny, którego zadaniem miała być rewizja konstytucji.

    Ustawa 3 maja była najdojrzalszym przejawem staropolskiej myśli politycznej. Czerpiąc soki z pracy reformatorskiej całego pokolenia statystów, z owoców myśli Leszczyńskiego, Konarskiego, Zamoyskiego, Staszica i Kołłątaja, świadczyła zarazem o żywym kontakcie z myślą europejską, od fizjokratów i kameralistów do Monteskiusza i Rousseau'a. Daleka od radykalizmu współczesnych poczynań rewolucji francuskiej, przygotowywała na dalszą metę przeobrażenie stosunków społecznych, zacierając jaskrawy przedział pomiędzy szlachtą a mieszczaństwem, podnosząc wartości twórcze warstwy włościańskiej. Znosiła osławione anomalje ustroju, stwarzała nowocześnie zorganizowany parlamentaryzm i tęgi, sprężysty rząd, godząc w doskonały sposób wolność społeczeństwa z postulatami autorytetu i siły państwa. Dawała wielkie świadectwo odrodzenia patrjotyzmu i myśli politycznej. Z uznaniem przyjęła ją zagranica, pochwały na jej cześć wywodzili mężowie stanu tej miary co Sieyes i Burke, najwyższe zaś uznanie wyraził jej mimowoli Hertzberg, pisząc 'Polacy zadali monarchji pruskiej cios ostateczny, wprowadzając dziedziczną monarchję i uchwalając konstytucję, która warta jest więcej, aniżeli angielska'. [...]'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 13 Polska''

Sława Polsce i Jej Królowej, Maryi! 


Zwierciadło Twardowskiego

 ,,W 1828 r. Węgrów odwiedził historyk Teodor Narbutt, rozpytując o lustro. 'Jednostajnie mówiono, że zwierciadło straszyło niekiedy wpatrujących się weń, że księża ubierając się do mszy, szczególnie przeglądać się nie mogli; starzy posługacze kościelni z najzimniejszą krwią twierdzili, że sami widzieli w zwierciadle postaci diabłów''' - Jerzy Besala, Dorota Lis, Adam Krawiec ,,Tajemnice historii. Polska, Europa, świat''

 

Skąd wziąłem pomysł na Wielki Ożóg?

 

    

,,Ale inaczej rzecz opisuje rękopis z 1573 roku Johanna Ghysaeusa (Jana Gizy) [...] spotkanie króla z Barbarą odbyło się o północy z 7 na 8 stycznia 1569 roku na zamku warszawskim. Twardowskiego tam nie było; zastąpił go 'wielki ożóg', czarownica z Błonia. [wytłuszczenie - T. K.] Zygmunt na widok ukochanej krzyknął z radości i rzucił się ku niej, ale w tej chwili zgasła świeca i Barbara zniknęła'' - Jerzy Besala, Dorota Lis, Adam Krawiec ,,Tajemnice historii. Polska, Europa, świat''


    Czarownica zwana Wielkim Ożogiem jest tytułową bohaterką zamieszczonego na tym blogu opowiadania fantasy ;). 

Oniricon cz. 712

 Śniło mi się, że:

- Sławomira upierała się, że poganie nigdy nikogo nie zabili,
- kiedy umarł mój przyjaciel Taszchetozaur, włożyłem jego zwłoki do kwadratowej trumny z zielonego metalu i pochowałem w doniczce na balkonie,


- patriarcha moskiewski Aleksy II przytulił młodego foliarza w okularach, a potem urządził w piwnicy sabat czarownic,


- w 1965 r. miała miejsce światowa katastrofa klimatyczna, na konferencję przybył Nikita Chruszczow i zachowywał się jak cham, chodził po stoisku z owocami i zjadał je bez płacenia, poczęstował mnie mandarynką, lecz odmówiłem, potem Chruszczow wyjął ze szklanej gabloty zmumifikowane zwłoki Leonarda Da Vinci, którego nazwał ,,Lenartem Iwanowiczem'', położył je na szklanym stole i coś mówił, gensek przeglądał też bożonarodzeniowe numery czasopisma, na okładce dwóch z nich były zdjęcia ks. Filipa  i królowej Elżbiety II z długimi warkoczami, którzy zostali wybrani Ludźmi Roku, Chruszczow zazdrościł im i uważał, że też powinien zostać Człowiekiem Roku za śpiewanie piosenek, po powrocie do Szczecina opowiadałem korepetytorce z historii, że w czasie II wojny światowej Chruszczow mordował Polaków (min. w Katyniu), Żydów i Ukraińców, że w zbrodniach stalinowskich uczestniczyli też Jurij Andropow i Konstantin Czernienko, zaś Michaił Gorbaczow zarządził masakrę demonstrantów w Tbilisi,


- po katastrofie atomowej w Czarnobylu zamieszkała tam grupa ochotników, którzy mieli wrócić do naszych czasów dzięki maszynie zwanej ,,Raisa'', w Czarnobyl padał radioaktywny śnieg, zaś ochotnicy po powrocie do naszych czasów byli już bardzo starzy,

- opowiadałem jakiemuś mężczyźnie do roli ażdach w mojej mitologii,


- Stanisław Szur powiedział, że miasto Cluj w Rumunii założyło plemię Chlujów, a ci wszyscy, którzy nie przyjmowali ich zwyczajów byli nazywani Niechlujami (wymyślone na jawie),


- zmartwiłem się gdy Alexandrus ov Cocelaise powiedział, że moja powieść ,,Tatra'' propaguje relatywizm moralny, tłumaczyłem mu, że Tatra przebywała na dworze Kościeja jako szpieg i porównywałem ją do Hansa Klosa,

- szedłem ulicą razem z młodą kobietą o czarnych włosach, zaś pod spodniami nosiłem mokre kąpielówki, z których ciekła ciurkiem woda,


- przeczytałem w gazecie o zgromadzonych na plaży pięknych i młodych kobietach w bikini, z których każda nosiła tytuł dziewicy, jedna z nich nurkując w płytkiej wodzie miała swym ciałem przeciąć niewidzialną wstęgę, pod wodą ujrzała karmazyna i jakąś inną rybę, pozostałe dziewice walczyły ze sobą jako zawodniczki MMA,


- Stanisław Szur powiedział, że Sumatrę odkrył Atreusz płynący na grzbiecie olbrzymiego suma (wymyślone na jawie),


- Stanisław Szur powiedział, że nazwa Tunezja pochodzi od polskich słów: ,,Tu niosłem ja'', zaś Turcja i Turkmenistan zawdzięczają swe nazwy stadom turów,


- Stanisław Szur powiedział, że nazwa Tadżykistan znaczy ,,kraj Tadzika'', czyli Tadeusza,


- Stanisław Szur powiedział, że wiedźmin Geralt istniał naprawdę i założył w Niemczech miasto, które na cześć Yennefer nazwał Jeną,


- Bolesław Chrobry zajął Kraków należący do Czech i broniony przez rycerza Czaczę Krasnotowicza,


- Tytus de Zoo początkowo miał białą sierść, która z czasem stała się czarna,


- Papcio Chmiel narysował komiks o aniele Razjelu, który w XIX wieku pod postacią dziada próbował rozpętać antykatolickie powstanie na ziemiach polskich, w 1922 r. przeprowadził zamach bombowy na Gabriela Narutowicza, który został dobity w szpitalu, w końcu zaś został przez Boga zamieniony w Świętego Mikołaja,

- wyobraziłem sobie nagiego słowiańskiego boga z głowami Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. 

Strzeż się Cracka!

 

Dziś usunąłem szereg komentarzy pod postem ,,Zwierzęta Nowego Świata'' zawierających linki do witryny ,,crack''. Jak Czytelnik zapewne zauważył, jestem bardzo tolerancyjny dla swoich komentatorów (może czasem aż za bardzo), jednak tym razem byłem zmuszony do zastosowania ,,cenzury''. Program antywirusowy ostrzegał mnie bowiem przed tymi witrynami, więc usunięcie linków do nich było koniecznością, co niestety uświadomiłem sobie dopiero dzisiaj. Nie życzę sobie linkowania do witryn ze słowem ,,crack'' w przyszłości.