niedziela, 18 marca 2018

Mit z Wyspy Wielkanocnej,,Mieszkańcy Jowisza uregulowali układy planet. Figura (przewieziona do Belgii) jest jedną z najstarszych, ale odebrana jej została cała moc. Pierwszą planetą poznaną przez ludzi będzie Wenus. Nasze ciało nie zniesie pobytu na planetach dłużej niż dwa miesiące. Wszystkie planety adorują Słońce. Mało gwiazd jest zamieszkałych. Są wśród nas ludzie, których nie możemy zobaczyć. Święta tabliczka została skradziona z Wyspy Wielkanocnej, a miasto, w którym się znajdowała, spłonęło. Prąd i światło Wenus wytwarzane są przez powietrze. Dwie planety: Jowisz i Mars nie mają naturalnej elektryczności, są one jak Ziemia. Nie ma wiatrów. Tylko nasza Ziemia posiada ludzi o różnych kolorach skóry. Jest jedno słońce i nikt nie może tam żyć. Ludzie żyją na Księżycu. Istnieje planeta bez roślin, bez ziemi, zbudowana tylko z wody i z kamieni. Postacie ludzkie, jakie tam żyją są inne i rodzą się w wodzie. Na tej planecie są kopalnie metali innych niż nasze, a zwłaszcza chodzi o unikalny metal, cieńszy od złota, koloru zielonego - czarnego - niebieskiego - żółtego - czerwonego. Planeta utworzona jest z kuli z kamienia i żelaza. Aby dotrzeć do metalu trzeba przedziurawić skorupę z żelaza ogniem kamieni. Metal, produkowany za pomocą ognia z kamieni i wody jest bardzo cienki i może być używany jako materiał.
   Wyspa Wielkanocna była inna. Nie było deszczów, ale biła woda z ziemi. Miała ten sam kształt, klimat tu był bardzo gorący i rosły tu olbrzymie rośliny. Pierwsza rasa mieszkająca na wyspie istniała również na dwóch wyspach Polinezji, na pewnym obszarze Azji i w części Afryki, gdzie żyją wulkany. Jedna z wysp na Pacyfiku otrzymała na przechowanie siłę, która umarła na Wyspie Wielkanocnej. Na tej wyspie, i tylko jedno jest takie miejsce na świecie, żyje jeszcze kilka okazów starego drzewa, jakie rosło w czterech częściach świata. Drzewo życia nie posiadało owoców. Przed tysiącami lat, kamień Rano - Raraku był inny, twardy. To zmiana klimatu wpłynęła na dzisiejszą budowę skały. Na Matakiterani żyły zwierzęta. Wulkany pojawiły się za życia pierwszej rasy. Pierwszy wyszedł Rano - Aroi, drugi wyszedł Rano - Kao, trzeci wyszedł Rano - Raraku. Między pojawieniem się kolejnego wulkanu upływało wiele lat. To wszystko co wiemy'' -
Francis Maziére ,,Oczy patrzą w gwiazdy. Fantastyczna Wyspa Wielkanocna''