czwartek, 15 czerwca 2017

Boże Ciało,,W czerwcu również przypada Boże Ciało. To jakby Wielki Czwartek - przeniesiony na ten miesiąc, by spokojnie jeszcze raz przeżyć tajemnicę Mszy świętej. Już na początku musimy zdać sobie sprawę, że to jest tajemnica. W czasie Mszy świętej przychodzi do nas Bóg pod postacią Słowa. Tym Słowem jest nauka Jezusa i On sam, który w tej nauce w jakiś sposób się zawiera. Przychodzi do ciebie wtedy, kiedy starasz się zrozumieć, co On mówi, treść tekstów modlitewnych, gdy odkrywasz Jego głębię, prawdę, słuszność, gdy stwierdzasz, że On jest mądrością i jest dla ciebie źródłem mądrości, gdy Go przyjmujesz, gdy czynisz Go swoim, gdy uznajesz Jego słuszność, gdy przyznajesz Mu rację, gdy jest dla ciebie olśnieniem, gdy jesteś Nim zachwycony. To wtedy możesz mówić, że Jezus jest dla ciebie chlebem, napojem, że to On sam zamieszkuje w twojej duszy. Wtedy gdy się w Nim odnajdziesz, gdy się z Nim utożsamisz, jednoczysz - to dopiero wtedy możesz mówić, że prawdziwie uczestniczysz we Mszy świętej.
A czym jest Hostia święta, którą niesiemy w procesji Bożego Ciała? Czym jest Hostia święta, którą przyjmujemy w Komunii świętej. To jest element składowy sakramentu Eucharystii. Bez Mszy świętej nie byłoby Hostii świętej. To Ona zarazem ją w sobie zawiera, Ona ją całą wyraża, Ona niesie Jezusa, który się uobecnia w sakramencie Eucharystii. To jest ta sama Hostia święta, która znajduje się w tabernakulum'' -
ks. Mieczysław Maliński ,,Abba. Modlitewnik dla młodych''