poniedziałek, 5 listopada 2018

Humoreska śląska cz. 2

,,Skądeście dziadku? - Z Mielenia.
Czegóż szukacie? - Pożywienia.Któż was tu prziwiód? - Sroka na ogonie.
Każ was posadziła? - W kościele na dzwonie.
Każ ten kościół? - Pogorzał.
Każ to pogorzelisko? - Woda go zabrała.
Każ ta woda? - Gołębie ją wypiły. 
Każ ty gołąbie? - W lesie na dąbie.
Każ ton dąb? - Siekiereczka go ścięła.
Każ ta siekiereczka? - Kowalka ją wzięła.
Każ ta kowalka? - Umarła.Każ jom pochowali? - Pod świńskim progiem.Cemżeż jij zwonili? - Baranim rogiem''
- Lucjan Malinowski ,,Bajki śląskie''

Humoreska śląska cz. 1,,Amen, zjadła baba kamień - a z ty baby wyleciał chłopiec.
Temu chłopcu Florek, wzión siekierkę i toporek.
Śción sośnicę, zbudował ś ni kaplicę.
W ty kaplicy nie było żadny świętości, jeny same żydowskie kości.Przyleciały kawki [...], przyniesły mu ławki.Przyleciały wrony, przyniesły mu zwony.Przyleciał kruk, przyniós wielki słup.
Przyszła mynarka, wziena ten słup do garka.
Przyszuł mynarz: Kanż ten słup? - Mynarka go wezła do garka. 
Każ go zaniesła? - Na pszeniczysko.
Kanż to pszeniczysko? - Pszenica na nim zasiana.


Kanż ta pszenica? - Gałambie jum wybrały.
Kanż te gołambie? - Na dumb siadły.
Kanż tyn dumb? - Siekiera go ściena.
Kanż ta siekiera? - U kowala.
Kanż ten kowal? - Dawno umar. 
Każ go chowali? - Pod świńskim progiem.
Czymże mu zwonili? - Baranim rogiem''
- Lucjan Malinowski ,,Bajki śląskie''

Śląski humor z XIX wieku,,Śli raz dwa chłopi Niemcy do miesta, a jeden Polak szeł za nimi. A nejd ser. A leci ku tym chłopom, a prawi:
- Hej wy, jest to wasz ser, Mann?
A Mann - to je chłop. A ten Niemiec rozumiał, iże on jest [...] Wasserman. A Wassermann - to utoplec. Tam wzoł kij, a wyrzezał temu chłopowi. A ten chłop nie wiedział o co'' -
Lucjan Malinowski ,,Bajki śląskie''