wtorek, 3 lutego 2015

Tharot

,,Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa […]'' - ,,Katechizm Kościoła Katolickiego''.

Jak podaje ,,Bursztynowa Księga'', Królestwo Tharot ze stolicą w Arcanii będzie leżało na południowym zachodzie Kontynentu Czeczeńskiego z dostępem do Morza Tuareskiego, granicząc z rządzonym przez astrologów Królestwem Zodiac i Cesarstwem Ojrańskim. Pierwszym królem będzie tarocista Telebard; założyciel dynastii de Spellendorfów. Tharotiańscy królowie będą wasalami cesarza ojrańskiego. Walutą tego królestwa będzie złota herma (1 herma = 100 taroków). Ponieważ państwo to zostanie założone przez niedobitki tarocistów i ich nie mniej zabobonnych klientów, oficjalną religią i zarazem ideologią będzie kult kart tarota (poszczególne karty zostaną uznane za bóstwa) i legendarnego twórcy tej niebezpiecznej duchowo metody wróżenia - ,,proroka'' Hermesa Trismegistosa. Największymi osiągnięciami rzeźbiarsko – architektonicznymi Tharotian, będzie pomnik Hermesa Trismegistosa w stołecznej Arcanii (tak wysoki jak posąg Jezusa Chrystusa w Rio de Janeiro), słynna państwowa wyrocznia wróżąca z kart mieszcząca się na zabytkowym zamku Spector, oraz zbudowane z wielkim przepychem świątynie – Denarów, Buław, Kielichów i Mieczy.
Tharotiańskie społeczeństwo będzie się dzieliło na liczne kasty, których członkowie nie będą mogli zawierać między sobą małżeństw. Każda kasta będzie miała własną, wydzieloną dzielnicę. Owe kasty to:


Głupiec stolicą dzielnicy zamieszkanej przez ludzi z tej kasty, będzie miasto Moria. Według obowiązującego prawa będą mieć zakaz pobierania jakichkolwiek nauk. Spośród Głupców będą się rekrutowały królewskie błazny.

Mag stolicą tej kasty będzie miasto Diablonia. Magowie będą się zajmować wywoływaniem demonów, astrologią, alchemią i trucicielstwem, oraz składaniem ofiar wężom i smokom z gwałconych dziewic. Ludzie c będą nosić powłóczyste szaty, tiary, a w rękach trzymać rzeźbione laski.

Kapłanka do tej kasty będą należały wyłącznie kobiety, czczące boginię Kapłankę za pomocą rozpusty i ofiar z noworodków.

Cesarzowa - do tej kasty będą należały wyłącznie tharotiańskie królowe i nałożnice (królowie będą mieli prawo do posiadania haremów).

Cesarz – jedynym przedstawicielem tej kasty będzie król odbierający cześć boską.

Papież do tej kasty będzie należał tharotiański arcykapłan wraz z podległym sobie Kolegium Arcykapłańskim, stanowiącym radę królewską. Ów ,,Papież'' poza nazwą nie będzie miał nic wspólnego z prawdziwym papieżem. Członkowie owej kasty będą składali ofiary z gwałconych dzieci.

Kochankowie w tej kaście będzie się czcić lubieżnych boga i boginię za pomocą najwyszukańszej rozpusty. Śmierć z powodu chorób wenerycznych będzie czczona jako męczeństwo.

Rydwan będzie to kasta woźniców, a także wojowników walczących w rydwanach. Będą oni składać boskiemu Rydwanowi ofiary z ludzi łamanych kołem i ciągniętych żywcem za pomocą rydwanu.

Sprawiedliwość będzie to kasta sędziów i prawników, bardzo mocno skorumpowana.

Starzec ludzie z tej kasty będą sobie w młodym wieku farbować włosy na biało i chodzić o laskach, aby upodobnić się do ludzi starych. Będą oni składać dużo ofiar z dzieci.

Koło kasta kołodziejów składająca ofiary z ludzi łamanych kołem.

Siła kasta wojowników i rzemieślników, składająca ofiary z ludzi zabitych w rytualnych zapasach.

Wisielec kasta składająca ofiary z powieszonych ludzi i zwierząt.

Śmierć kasta katów, składająca ofiary z ludzi i zwierząt mordowanych kosami. Jej członkowie będą nosić czarne, lub białe szaty, jako broni używać kos, nosić ozdoby z trupich kości. oraz przebierać się za kościotrupy.

Powściągliwość kasta ascetów, podpalająca karczmy i zamtuzy.

Diabeł kasta czarnoksiężników, składających ofiary i zwierząt, oraz uprawiających rytualną rozpustę. Owi potomkowie dzisiejszych satanistów będą ubierać się na czarno lub czerwono, nosić przytwierdzone bydlęce rogi i ogony, malować twarze smołą lub sadzą, dodawać do potraw siarki oraz zabijać swe ofiary widłami i pić krew, oraz urynę.


Wieża kasta budowniczych, składająca ofiary z ludzi zamurowanych żywcem.

Gwiazda kasta czcicieli czerwonej gwiazdy zwanej Piołun, lub Algol, której będą składali ofiary z ludzi zabijanych ciosem maczugi w tył głowy. Będą to potomkowie dzisiejszych komunistów.

Księżyc stolicą tej kasty będą miasta Ptah, później zaś - Meness. Jej członkowie na cześć swego bożka będą zadawać ludziom i zwierzętom szaleju.

Słońce kasta rolników i ogrodników, składająca latem ofiary z ludzi i zwierząt wystawionych przez cały dzień na działanie Słońca.

Sąd Ostateczny kasta fałszywych proroków niestrudzenie podających nowe daty końca świata.

Świat kasta geografów i podróżników, składająca ofiary poprzez wycinanie żywym ludziom map na skórze.


Między kastami będą wybuchać konflikty, aż dojdzie do wielkiej wojny domowej, która w 1600 roku od zniszczenia naszej cywilizacji przez upadek zaczarowanego meteorytu w 2012 r., doprowadzi do upadku królestwa i jego aneksji przez Cesarstwo Ojrańskie. UWAGA: Żeby było jasne, uważam, że pan Tomasz Terlikowski postąpił właściwie paląc przysłaną mu w ramach prowokacji talię tarot wraz z instrukcją wróżenia.