czwartek, 15 listopada 2018

Alatyr,,Matką kamieni jest alatyr biały.
Czemu alatyr ma być matką wszystkich?
Na tym kamieniu, alatyrze białym,
Rozmowę toczył sam Pan Jezus Chrystus
Z całą dwunastką swoich apostołów;
Tu utwierdzali wiarę chrześcijańską,
Stąd rozsyłali tę księgę niebieską,
Na ziemię całą, w wszystkie świata strony;
Stąd ów alatyr pierwszy wśród kamieni''
- ,,Pieśń o niebieskiej księdze''
[w]: Artur Kowalik ,,Kosmologia dawnych Słowian''