czwartek, 7 września 2017

German


,,GERMAN w mit. połsłow. (bułg.) bóstwo płodności i deszczu, obrzędowo przedstawiane w postaci mężczyzny z wyeksponowanymi genitaliami. Przetrwała pamięć o nim jako o bóstwie umierającym i zmartwychwstającym (...). Teonim pozostaje zapewne w związku z nazewniczymi faktami trackimi; por. Germeitha (przydomek → Diany) z ie. *gwer - 'ciepło, gorąco'' - Andrzej M. Kempiński ,,Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich''