poniedziałek, 22 marca 2021

Konie w wierzeniach rumuńskich

 

,,Na polu dostrzegłem leżącego siwego konia, zwierzę najwyraźniej nie mogło się podnieść. Postanowiłem przyjrzeć mu się z bliska. Zachowałem jednak sporą dozę ostrożności, aby nazajutrz nie mieć owrzodzonej twarzy. Wiadoma to w Rumunii rzecz, że po miejscu, na którym wytarza się koń, nie wolno chodzić. Kto by zlekceważył wiedzę, przekazywaną na ten temat, musi się liczyć z tak przykrymi konsekwencjami. Konie biegają nocami swobodnie po górach, bywa, że dosiadane są przez demony, czasem ociera się o nie sama Śmierć. Tarzając się rankiem, chcą się oczyścić, lecz kalają w ten sposób ziemię, po której nie wolno w tym miejscu stąpać człowiekowi'' - Michał Kruszona ,,Rumunia. Podróże w poszukiwaniu diabła''  


Wilki w wierzeniach rumuńskich
 ,,Wilk to nie tylko zwierzę, to bestia. Gdy brakuje zwierzyny, wilk, jak zapewniają ludzie z gór, żywi się wiatrem. Gdy zwierzyny jest nadmiar, wilk zabija z upodobaniem do masakry. [...] W miastach Rumunii nietrudno zobaczyć wizerunki wilczycy kapitolińskiej, karmiącej małych chłopców. To nie tylko podkreślenie historycznych związków z miastem nad Tybrem. Legenda o Romulusie i Remusie jest tu traktowana w sposób wyjątkowo dosłowny. [...] W Rumunii górale modlą się po cerkwiach, by wilk pozostał wilkiem, by nie zaczął chodzić na dwóch łapach'' - Michał Kruszona ,,Rumunia. Podróże w poszukiwaniu diabła''
 

Kod Biblii

 


W marcu 2021 r. zainteresowałem się tematyką tzw. kodu Biblii mając na uwadze napisanie posta poruszającego ten temat. W tym celu przeczytałem dwie wypożyczone z biblioteki książki – cytowaną już na tym blogu pracę Wiesława J. Kaczmarka ,,Czy Bóg przemówił z komputera? Rewelacje Kodu Biblijnego w świetle nauki oraz dawnych i obecnych wizji, proroctw i przepowiedni’’ (1999) oraz publikację słynnego Michaela Drosnina ,,Kod Biblii 2 Odliczanie’’ (2003).

Co wiemy o autorach?


,,Wiesław J. Kaczmarek (ur. w 1947 r.), doktor nauk humanistycznych, dziennikarz, popularyzator nauki, tłumacz. Ukończył polonistykę (1969) oraz podyplomowe studia dziennikarsko – wydawnicze (1977) na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia z zakresu teorii informacji na Uniwersytecie stanu Winsconsin w USA (1989). Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1980) za pracę poświęconą polskiej filozofii katolickiej XIX stulecia . W latach 1970 – 1982 publicysta wrocławskiego ‘Słowa Polskiego’. Odsunięty od możliwości wykonywania zawodu po wprowadzeniu stanu wojennego, zdecydował się na emigrację razem z rodziną.

W USA gdzie mieszka obecnie, współpracował jako publicysta i felietonista z wieloma polonijnymi gazetami i czasopismami. Zajmuje się też zawodowo tłumaczeniem z angielskiego i niemieckiego oraz popularyzacją nauki’’ - z blurbu.


Tymczasem …
,,Michael Drosnin jest znanym dziennikarzem, mieszka w Nowym Jorku. Przez wiele lat pracował dla najlepszych amerykańskich gazet, między innymi dla ‘The Washington Post’ oraz dla ‘The Wall Street Journal’.

Książka Kod Biblii, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1997, przetłumaczona została na kilkadziesiąt języków, a łączny nakład przekroczył pięć milionów egzemplarzy.

Kod Biblii 2 Odliczanie to długo oczekiwany drugi raport o sensacyjnym odkryciu izraelskich uczonych, określonym przez światową prasę jako ‘największe odkrycie przełomu tysiącleci’ - o ukrytym w Biblii kodzie, w którym zapisana jest zarówno nasza przeszłość jak i przyszłość’’ - z blurbu.


Drosnin, z pochodzenia Żyd jest ateistą. Nie wierzy również w UFO. Kaczmarek krytykuje go za typowy dla amerykańskich autorów ,,handel strachem’’, choć uznaje samo istnienie kodu Biblii.

Mają to być informacje o przyszłych zdarzeniach zaszyfrowane w oryginalnym tekście Starego Testamentu przez przewyższającą nas Inteligencję (Boga lub kosmitów). Drosnin sugeruje, że wyjaśniający sprawę pochodzenia kodu zapis może być ukryty w metalowej skrzyni zakopanej od 3 000 lat na niewielkim półwyspie Lisan nad Morzem Martwym w Jordanii (władze jordańskie nie pozwoliły mu przeprowadzić wykopalisk w tym rejonie).


Sama idea kodu Biblii nie jest nowa. Poszukiwał go już … Isaac Newton (1643 – 1727) 1; nie tylko wybitny fizyk – odkrywca grawitacji, ale też wierzący w Boga alchemik. Jest to ezoteryczny sposób odczytywania Biblii mający swe korzenie w żydowskiej gematrii (odczytywaniu pojedynczych hebrajskich liter w znaczeniu symbolicznym wraz z przypisanymi im wartościami liczbowymi; nie mylić z numerologią) i kabale.


Kabaliści głosili, że podział czasu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest złudzeniem co w zdumiewający sposób współbrzmi z poglądami naukowymi Alberta Einsteina. Jako katolik rzecz jasna, nie bronię kabały, wskazuję jedynie, że nawet w fałszywej doktrynie mogą się czasem znaleźć jakieś ziarna prawdy.


,,Naukowe’’ podstawy wierze w kod Biblii położył wybitny (co nie znaczy, że nieomylny) izraelski matematyk Eliahu Rips (ur. 1948); były więzień sowieckiego łagru. Zdaniem Drosnina, nazwisko Rips (czytane wspak brzmi ,,spir’’ co po hebrajsku oznacza szafir) również jest zakodowane w ,,Biblii’’ jako nazwisko odkrywcy jej kodu (w ezoterycznej tradycji żydowskiej tablice Dekalogu były wykonane z szafiru). Rips twierdzi, że odnalazł zakodowane w Torze imiona licznych żydowskich mędrców żyjących w znacznie późniejszych czasach. Jego artykuł został w 1994 r. opublikowany w prestiżowym czasopiśmie matematycznym ,,Statistical Science’’ znanym z wysokich standardów naukowych.


Później na łamach tego samego pisma została opublikowana riposta australijskiego matematyka Brendana McKaya, który choć nie znał języka hebrajskiego, przeprowadził podobne doświadczenia z ,,Wojną i pokojem’’ Lwa Tołstoja i ,Moby Dickiem’’ Hermana Melville’a i doszedł do podobnych rezultatów (,,odkrył’’ post factum rzekome ,,proroctwa’’ śmierci Lwa Trockiego i księżnej Diany) 2.

3 000 – letni kod Biblii składa się rzekomo z 304805 hebrajskich liter Tory, zapisanych bez odstępów (w starożytności pisano w ten sposób, aby zaoszczędzić trudny do zdobycia materiał piśmienniczy) i układających się w sekwencje wychwytywane komputerowo. Owe zapisy przyszłych wydarzeń mają służyć jako przestroga umożliwiająca ich uniknięcie.

Wśród licznych przepowiedni (odczytywanych w reguły post factum) można jakoby tam znaleźć:


- zabójstwa: premiera Izraela Icchaka Rabina (1922 – 1995), od którego zaczęła się przygoda Drosnina z kodem, prezydenta USA Abrahama Lincolna (1809 – 1865), arcyksięcia Franciszka Ferdynanda (1863 – 1914), Mahatmy Gandhiego (1869 – 1948), senatora Roberta F. Kennedy’ego (1925 – 1968), prezydenta Egiptu Anwara Sadata (1918 – 1981), oraz nieudany zamach na św. Jana Pawła II (1982),


- ważne i często tragiczne wydarzenia : koleje losów Napoleona (zesłanie na Elbę i bitwę pod Waterloo), rewolucję październikową (1917), dojście Hitlera do władzy (1933), wybuch II wojny światowej (1939), zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (1945), lądowanie na Księżycu (1969), trzęsienie ziemi w Chinach, które pochłonęło ponad 800 000 ofiar (1976), uderzenie komety Shoemaker – Levy w Jowisza (1994), atak na World Trade Center (2001), recesję (2002), Intifadę w pierwszych latach XXI wieku,


- twórczość Homera, Szekspira, Beethovena, Bacha, Mozarta, Rembrandta i Picassa,


- odkrycia i wynalazki Kopernika, Edisona i Marconiego.


Drosnin opisał jak ostrzegał premiera Rabina przed zamachem. Później ostrzegał też Billa Clintona 3, Jasera Arafata (1929 – 2004), który był skłonny mu uwierzyć i izraelskiego premiera Ariela Szarona (1928 – 2014), który nie spotkał się osobiście z dziennikarzem, był bowiem twardogłowym zwolennikiem zbrojnej rozprawy z Palestyńczykami.


Na zakończenie jako miarodajne podsumowanie tematyki kodu Biblii, pod którym mogę się podpisać, chciałbym przytoczyć stanowisko wyrażone w katolickiej encyklopedii internetowej:


,,Od wieków ludzie poszukują tajnych przekazów w Biblii. Umiejętność przeliczania (gematria) i wnioskowania z owych przeliczeń o tajemnym przekazie (…) nazywana była kabałą. Dzisiaj poszukiwacze łatwego zysku piszą książki o rzekomym kodzie Biblii. Zauważyć można, że gdzieniegdzie, licząc co którąś literę, znaleźć można słowa, które nieraz krzyżują się. Wynika to oczywiście z czystej przypadkowości, która zachodzi w każdym tekście.

Należy przy tym zauważyć, że hebrajski daje dużo więcej możliwości, gdyż jako język składający się z samych spółgłosek pozwala szukać krótszych ciągów literowych, a ponadto każdy taki ciąg może oznaczać wiele słów.

My pokusiliśmy się o dokonanie rzeczy trudniejszej. Zaledwie w jednym artykule z naszej strony (…) postanowiliśmy poszukać tajemniczego kodu, używając całych, a więc dłuższych słów i to w języku polskim, w którym jeden ciąg liter odpowiada tylko jednemu słowu. Aby jeszcze bardziej ograniczyć możliwości uwzględniliśmy tylko jeden kierunek (z lewej do prawej). Na podstawie tych przykładów udowodnimy, że dopatrywanie się tajemniczych związków w zjawisku czysto przypadkowym jest zwykłym nieuctwem.

Tekst to ‘Pornografia w Mediach’. Rezultaty:

** KATAR – 21 wystąpień

** NOSEK – 34 wystąpienia (w tym jedno podwójne)

** KOMAR – 23 wystąpienia […] Kod Biblii to jakby współczesna kontynuacja judaistycznego sekciarstwa [...]’’ - ,,Encyklopedia zjawisk XXI OKIEM’’ (hasło: ,,Liczby w Biblii’’).


Zachęcam Czytelników do przeczytania dostępnych na tym blogu postów: ,,Biblia’’ i ,,Zohar’’.
1 Odsyłam do posta: ,,Jabłko Newtona’’.

2 Odsyłam do artykułu Michała Przecha ,,Kod w Biblii?’’ na stronie ,,Racjonalista’’.

3 Odsyłam do posta: ,,Robot Clinton’’.

Oniricon cz. 698

 Śniło mi się, że:

- poszedłem w mocno poplamionych spodniach do toalety gdzie podglądała mnie Madlena ov Criseyova, zła na księdza proboszcza za wprowadzenie synkretyzmu religijnego,


- po plaży chodził chłopak niosący skrzydła skonstruowana przez Leonarda Da Vinci,


- jakiś starszy pan w kościele porównał Jana Kowalskiego do Lewusa z powodu noszonego przezeń swetra w czarne i żółte paski,


- Niemcy po wygraniu II wojny światowej wymordowali wszystkie dzieci prócz niemieckich,


- w XVIII wieku Jan Henryk Dąbrowski ostrzegał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przed możliwością zdrady ze strony Tadeusza Kościuszki, król zaś upokarzał się przed carycą Katarzyną,


- ktoś śpiewał: ,,O Francuzi, czy nasza krew jest wam tania, ta spod Lipska, Wagram, Waterloo?'',


- na lekcji plastyki wykonywałem keczupem rysunek afrykańskiej kobry, lecz okazał się mało czytelny i jako ocenę dostałem tylko trójkę, na lekcji spotkałem Katarzynę Górewicz, której powiedziałem, że jest artystką i że znam ją z Facebooka,


- szedłem ulicą razem z chłopcem w okularach, który wrócił z Peru, zaś na ulicy wznosiły się wysokie mury,


- Roger Parslow, przyjaciel Lyry Belacqui prosił ją, by dla jego uciechy zabijała zwierzęta takie jak gawron czy sarna,

- Słowianin Połabski nazywał się Vregin,


- w szkolnej świetlicy pisałem zielonym cienkopisem na olbrzymiej płachcie papieru, na której narysowana była zielona głowa egipskiego boga Seta, że najlepszym ustrojem byłoby połączenie dyktatury gen. Franco z ideą praw człowieka, w czasie pisania przypatrywały mi się dwie staruszki, którym wyjaśniłem, że choć Franco bywał okrutny, to każdy kto się z nim nie zgadzał, mógł wyjechać z Hiszpanii,


- kiedy poszedłem na przyjęcie zobaczyłem na oparciu krzesła namalowaną słowiańską boginię jedzenia Cyzę o obfitych kształtach, uznałem, że Polska się repoganizuje, lecz Chrystus i tak zwycięży,


- pytałem księdza w czym bogowie greccy i rzymscy są lepsi, mniej demoniczni od innych bóstw pogańskich,- zostałem zaproszony na przyjęcie, na którym serwowano min. tatara, poznałem intuicyjnie, że jest on przyrządzony z ludzkiego mięsa i nie jadłem go,


- w XXI wieku w Rumunii, Bułgarii, Afganistanie, Iranie i w Chinach powróci monarchia, w samej Rumunii zostanie reaktywowana szkoła magii Szolomancja (wymyślone na jawie),


- w XXI wieku neofaszystowskie Grecja i Turcja zajmą i podzielą między siebie Cypr, w Szwecji władzę obejmą neonaziści, którzy razem z Rosją zaatakują Finlandię, Węgry gdzie na skutek przewrotu wojskowego rządzić będzie partia Jobbik, rozpętają wojnę z wszystkimi sąsiadami, Rumunia wygra wojnę z Rosją o Mołdawię (Mołdawia stanie się częścią Rumunii), Niemcy rozpadną się na RFN, Łużyce i Austro - Bawarię, Wielka Brytania rozpadnie się na: Anglię, Szkocję, Walię, Kornwalię i Man, zaś Irlandia Północna połączy się z Irlandią, Chiny się rozpadną, zaś chińska Mongolia Wewnętrzna stanie się częścią Mongolii, powstanie niepodległy Kaszmir na pograniczu Indii i Pakistanu, Jukatan odzyska niepodległość od Meksyku, niepodległymi państwami staną się Hawaje i Wyspa Wielkanocna, Grenlandia i Wyspy Owcze odłączą się od Danii, Papua - Nowa Gwinea zwycięży Indonezję i odbierze jej indonezyjską część Nowej Gwinei, Kosowo zostanie przyłączone do Albanii, rozpadnie się Commonwealth, zaś: Australia, Nowa Zelandia, Papua - Nowa Gwinea, Kanada, Bahamy i Belize staną się republikami, upadnie komunizm w: Chinach, Korei Północnej (zjednoczy się z Koreą Południową), Wietnamie, Laosie oraz na Kubie, za to na krótko zapanuje w Nepalu, niepodległość uzyskają Krym i Ruś Zakarpacka, wreszcie rozpadnie się Unia Europejska, zaś Mircea Eliade zostanie ogłoszony prawosławnym świętym (wymyślone na jawie).