niedziela, 22 lutego 2015

Koptos

,,Koptowie, chrześcijańscy potomkowie starożytnych Egipcjan hamickich, w stosunkowo czystym typie zachowani w Egipcie górnym (między Siut a Esneh), w dolnym zmieszani z Semitami. Typ ich, odznaczający się szerokiem, niskimi czołem, czarnrmi, lekko kręcącemi się włosami, prostym nosem, wielkiemi, ciemnemi oczami, przypomina ich starożytnych przodków; skórę mają od żółtawej do brunatnej barwy. K. zajmują się rzemiosłami i handlem. Wielkie księgozbiory koptyjskie z dawnemi rękopisami treści religijnej znajdują się dziś w klasztorach. […]Kościół koptyjski, liczący w samym Egipcie przeszło 850.000 zwolenników, podlega patrjarsze aleksandryjskiemu, zamieszkałemu w Kairze, mianuje on też abunę abisyńskiego (ob.). Kler jest liczny, […] klasztorów mało; […]. Językiem kościelnym jest język koptyjski'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 8 Kolejowe sądy rozjemcze do Laud''.
Jak podaje ,,Bursztynowa Księga'' po upadku zaczarowanego meteorytu w 2012 r., Egipt zostanie zajęty i spustoszony przez imperialne wojska indyjskie. Arabowie wyginą – część z nich przekształci się w Druzjan. Z kolei Koptowie, obecnie prześladowani za wierność Chrystusowi, przetrwają liczne wojny i kataklizmy. 
W erze runwirskiej, między Druzją, a Czarnym Cesarstwem Sahelu, zostanie założone państwo Koptos o powierzchni równej powierzchni dzisiejszego Egiptu, bez dostępu do morza. Koptos będzie krajem w większości pustynnym, nawadnianym przez wielką rzekę Misrę. Będzie to kraina nie tylko ludzi, ale też takich istot jak: sfinksy, gryfy, mantykory, smoki, ptaki benu, Selkitowie (ludzie – skorpiony), kotołaki, Bastowie (ludzie z głowami kotów nubijskich), Kynokefale, krokodylołaki, Sobakowie (plemię wodników zajmujących się wypasem krokodyli i hipopotamów), nimfy, satyry, centaury, ondyny (rzeczne syreny), centaury i harpie. Stolica mieścić się będzie w wielkim mieście Abuna. Inne wielkie miasta to: Hosni, Mursi, Nasser – re, Delta, Iskanderabad, oraz Assuana. Na czele Koptos będzie stał faraon, doznający czci boskiej (pierwszym z nich będzie Papas I).
W erze runwirskiej Koptowie porzucą chrześcijaństwo, a w skład ich panteonu będą wchodzić: bóg Słońca Mark – re, najwyższa bogini Eset al – Azra, deifikowani faraonowie Szenuda i Mubarak, oraz parę innych bóstw (uszkodzony tekst ,,Bursztynowej Księgi'' nie pozwala odczytać ich imion). Koptowie wraz z powrotem do wielobóstwa, powrócą też do poligamii i mumifikacji zmarłych. Na cześć swych bóstw będą nosić tatuaże, a także uprawiać magię. Najsłynniejsza koptyjska szkoła magii mieścić się będzie w mieście Thot – Amon.
Językiem urzędowym będzie język koptyjski, walutą zaś – piastr.