środa, 18 lipca 2018

Modlitwa rodziców za dzieci

,,Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami. Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość. 

  Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie. Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich przyszłość'' - modlitwy załączone do ,,Gościa Niedzielnego''

Modlitwa żony za męża,,Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć 'jedno ciało'. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.

    Uświęcaj, Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie.

   Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia. Kocham go''

- modlitwy dołączone do ,,Gościa Niedzielnego''.

Modlitwy z Fatimy

    ,,MODLITWY ANIOŁA

     Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenia dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują. 
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.


   MODLITWY MATKI BOŻEJ

     O mój Jezu, przebacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
     O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi''.

Modlitwa codzienna przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej


,,Pani moja, święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży
i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia i w godzinę
śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego
Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje
wszystkie uczynki moje były sprawowane
i rządzone według Twojej
i Syna Twojego woli. Amen''.