środa, 6 listopada 2019

,,Zadońszczyzna''


,,Kulikowe Pole, równina w gub. Tuła (Rosja) przy ujściu rz. Niepriadwy, sławna ze zwycięstwa wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego nad chanem mongolskim Mamajem, 15 września 1380 r.’’ - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 8 Kolejowe sądy rozjemcze do Laud William’’


W 2008 r. czytając powieść fantasy ,,Tajemna historia Moskwy’’ Ekateriny Sedii 1 dowiedziałem się po raz pierwszy o walecznym mnichu Pereswiecie, który stał się pierwowzorem jednego z bohaterów mojej mitologii. 2


W listopadzie 2019 r. na neopogańskiej stronie ,,Słowianolubia’’ przeczytałem po raz drugi ruski epos ,,Zadońszczyzna’’ napisany przez mnicha Sofoniusza z Riazania (XIV – XV wiek) w przekładzie Ryszarda Łużnego (1927 - 1998). W 1852 r. rosyjski historyk Wukoł Undelski (1816 – 1864) odnalazł epos zapisany w XVII – wiecznym manuskrypcie. Opowiada on o bitwie na Kulikowym Polu stoczonej 8 września 1380 r.


Rolę protagonistów odgrywają: wielki książę moskiewski Dymitr Doński (1350 – 1389); notabene przez prawosławnych czczony jako święty i inni książęta ruscy w eposie porównywani do sokołów. Ukazane zostało zarówno ich bohaterstwo, jak i lament żon po stracie mężów. Przeciw Tatarom walczyli z bronią w ręku również mnisi Pereswiet i Osłabia.


Ich antagonistą był Mamaj (1335? - 1380) nieformalny władca Złotej Ordy i podlegli jego rozkazom Tatarzy porównywani do wilków, gęsi i łabędzi.


W eposie pojawiają się nieliczne elementy mitologiczne występujące również w ,,Słowie o wyprawie Igora’’ 3 mianowicie: pradawny pieśniarz Bojan i demon Dziw.
Utwór kończy się zwycięstwem Rusinów nad Tatarami i wzięciem obfitych łupów min. cukru.1 Odsyłam do posta: ,,Tajemna historia Moskwy’’
2 Odsyłam do posta: ,,Pereswiet’’
3 Odsyłam do posta: ,,Słowo o wyprawie Igora’