sobota, 21 marca 2020

Stalowa pchła

,, [...] zawierają także aluzję do opowiadania Mańkut autorstwa dziewiętnastowiecznego rosyjskiego literata Nikołaja Siemionowicza Leskowa. W tym tekście jest przywołana ludowa legenda, zgodnie z którą tulscy rusznikarze otrzymali niegdyś od angielskich konkurentów naturalnej wielkości stalową pchłę. Nie skapitulowali przed tym dowodem rzemieślniczej maestrii, przeciwnie - podkuli podarek i odesłali z powrotem'' - Marta Panas - Goworska, Andrzej Panas ,,Naukowcy spod czerwonej gwiazdy''


Spowiedź ,,pisiora''


Jako żelazny elektorat PiS - u zawiodłem się dzisiaj na Jarosławie Kaczyńskim, który nie chce przełożyć wyborów prezydenckich mimo szalejącej pandemii koronawirusa. Zdrowie i życie Polaków jest ważniejsze niż zapis postkomunistycznej konstytucji postkomunistycznej III RP! (odsyłam do artykuł ,,Wybory w czasie epidemii? Polacy zabrali głos'' na stronie tygodnika ,,Do Rzeczy''). 

Koronawirus a teodycea

Przypuszczam, że dlatego Bóg dopuścił pandemię, aby ludzie walczyli z koronawirusem zamiast między sobą.Pro life cz. 12

,,Miesiąc 9 - narodziny
Przeżyty przez dziecko okres życia wewnątrzłonowego był czasem bardzo dynamicznego rozwoju, uczenia się i zapamiętywania, a także tworzenia wyjątkowej więzi z matką, w której ciele przeżyło 9 miesięcy.
Więcej na: www.dlazycia.info/wiedzaozyciu''
- ,,Wiedza o życiu. Kalendarz 2020''