piątek, 21 sierpnia 2020

Ptasia żona Mojżesza

 
,,U Madianitów Mojżesz poślubił Seforę, córkę arcykapłana Jetra, ona zaś urodziła mu dwóch synów, Gerszoma i Eliezera. W literaturze pozabiblijnej Sefora (;Ptaszka') była postacią z mitologii żydowskiej i miała pazury zamiast stóp, podobnie jak jej poprzedniczka w starożytnym Sumerze, Lilit'' - Laurence Gardner ,,Potomkowie Dawida i Jezusa. Rodowód królów świętego Graala''