środa, 4 marca 2020

Nowenna do św. Judy Tadeusza patrona spraw trudnych i beznadziejnych


,,Święty Judo Tadeuszu, Apostole Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusa. Przez to Serce cześć Bogu oddaję i dziękuję za wszystkie łaski Tobie udzielone. Upadając przed Tobą, pokornie Cię proszę, abyś spojrzał na mnie łaskawie i wysłuchał mojej prośby, o którą Ciebie proszę (proszę wymienić tę prośbę).
   Bóg udzielił Ci łaski pomagania człowiekowi w jego najtrudniejszych momentach życia i sprawach, z którymi się boryka. Przyjdź więc - proszę - z pomocą. W moim życiu tyle zwątpień i słabości, niewierności i odejść od Boga. Wiem, że niczym sobie nie zasłużyłem na tę łaskę, bo żyję w grzechu, pochwalam zło i jemu hołduję.
  Proszę jednak, wysłuchaj mojego błagania bez względu na moje życie i to, co jest w nim złe. Będę wychwalał miłosierdzie Boże, a Tobie obiecuję, że przez CAŁE MOJE ŻYCIE pozostanę Twoim czcicielem i mam nadzieję, że kiedyś, w niebie, podziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo.
Święty Judo Tadeuszu, patronie i powierniku spraw trudnych przed tronem Miłosierdzia Bożego, módl się za nami'' -
Paweł Piotrowski (modlitwa posiada imprimatur Kurii Metropolitarnej w Krakowie). 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Rity


,,Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz świętej Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji, i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.
Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz z tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boże. Amen'' - dodatek do ,,Gościa Niedzielnego''; tekst za: http://swietarita.blogspot.com.

Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

,,Święta Tereso, której niebem jest czynienia dobra na tej ziemi. Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych. Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, byśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen. O umiłowany Kwiecie Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnij obietnicę twoją: rzuć na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypominał nieskończoną miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z tobą miłosierdzie Jego wyśpiewywać  na wieki. Amen. O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów, jaką cię Bóg obdarzył, uproś mi łaskę... (wymieniamy łaskę, którą pragniemy otrzymać), o którą z ufnością proszę Boga za twoim wstawiennictwem. Amen'' - autor nieznany

Pro life cz. 3

,,Dzień 16 
Od tego momentu zaczyna bić serce małego człowieka. Ponadto na początku 3 tygodnia krew zaczyna krążyć w nieskomplikowanym, zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym od krążenia matki...
Więcej na: www.dlazycia.info/wiedzaozyciu''
 
- ,,Wiedza o życiu. Kalendarz 2020''