poniedziałek, 16 marca 2020

,,Fecunda ratis''

,,W łacińskiej opowieści Egberta z Lièges, Fecunda ratis z 1023 r., pojawia się dziewczynka znaleziona wśród wilków; nosi ona jakieś czerwone nakrycie głowy, co odgrywa w opowieści istotną rolę, a według komentatorów ma to być czerwony czepek. Tak więc już przeszło sześćset lat przed Perrault znajdujemy główne elementy jego opowieści: dziewczynkę w czerwonym czepku, wilki, dziecko połknięte żywcem i bez szkody wracające do życia, kamień włożony do brzucha po wydobyciu dziecka'' - Bruno Bettelheim ,,Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni'' (przypis). 


Iskender i zielony ptak


,,W pewnym cyklu baśni tureckich bohater raz po raz popada w niezwykle trudne sytuacje, ale udaje mu się pokonać niebezpieczeństwo lub uniknąć go, ponieważ zyskuje przyjaciela. W najbardziej znanej baśni tego cyklu bohater o imieniu Iskender budzi wrogość matki. Zmusza ona ojca, by zamknął go w skrzynce i puścił na wody oceanu. Wybawcą Iskendera jest zielony ptak, ocalający go nie tylko z tego niebezpieczeństwa, lecz także z niezliczonych innych przygód, z których jedna jest groźniejsza od drugiej. Iskender za każdym razem otrzymuje od zielonego ptaka następujące zapewnienie: 'Wiedz, że nigdy nie zostaniesz opuszczony'. [...]'' - Bruno Bettelheim ,,Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni''


,,Roswall i Lillian''


,,Jako przykład posłużyć może znana angielska wersja tego rodzaju historii - baśń Roswall i Lillian, w której pewien chłopiec zostaje wysłany na dwór innego króla, aby nabyć ogłady [...].
   Podobnie jak dzieje się to w Gęsiarce, służący wymusza na chłopcu zamianę ról. Na dworze obcego króla uzurpator uchodzi za królewicza, jednak serce królewny zdobywa mimo swego niskiego położenia prawdziwy królewicz. Dzięki pomocy życzliwych osób uzurpator zostaje zdemaskowany i spotyka go w końcu surowa kara, a królewiczowi przywrócona zostaje właściwa pozycja. Również w tej opowieści [...] postać będąca uzurpatorem usiłuje wykorzystać zamianę, aby zawrzeć małżeństwo [...]'' -
Bruno Bettelheim ,,Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni''


Św. Ojciec Pio o modlitwie

,,'Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru, bo 'modlitwa jest najlepszą bronią , jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boże Serce'' - św. Ojciec Pio cyt. za: www.WydawnictwoJUT.pl

Modlitwa o wstawiennictwo Ojca Pio


,,Święty Ojcze Pio, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych'' - www.WydawnictwoJUT.pl

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

,,Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Pomóż nam, byśmy modlili się  niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania'' - św. Jan Paweł II (fragment). 


Pro life cz. 7

,,Miesiąc 4
Dziecko mierzy już 25 cm i wykonuje aż 20 tys. różnych ruchów w ciągu dnia! Młody człowiek reaguje także na smak oraz zapach wód płodowych...
Więcej na: www.dlazycia.info/wiedzaozyciu''
- ,,Wiedza o życiu. Kalendarz 2020''