czwartek, 26 maja 2016

Legenda o Krzyżakach

,,Litwini pogańscy, pokonawszy w jednej bitwie Krzyżaków pruskich teutońskiego rodu, gdy między innymi brańcami znaleźli dwóch Krzyżowców, postanowili obu męczeńską zgładzić śmiercią. Przywodząc przeto swój zamiar do skutku, jednego z  nich na wysokim drzewie przywiązali do własnego konia, aby go żywcem spalić razem z koniem; drugiego zaś przyprowadzili , aby był świadkiem tego widowiska. A kiedy stos podłożony zapalili, ogień ogarnął zaraz konia, który do szczętu spłonął; ponad Krzyżowcem zaś rozwarło się niebo i zstąpiła z góry jasność niebieska, która rozdzielając płomień na różne strony, ochroniła ciało Krzyżowca, tak iż pozostało nietkniętym. Potem jasność ta wróciła do nieba, z którego wyszła, a z nią razem uniosło się ciało Krzyżaka w postaci urodnej dziewicy, nie zostawiwszy po sobie najmniejszego  nawet śladu, a to wobec wszystkich barbarzyńców, którzy na ten dziw ze zdumieniem patrzyli. Ale niewierni Litwini nie Boskiej mocy, ale czarom i urokom przypisawszy to zrządzenie, drugiego Krzyżowca wsadzili w szczelinę drzewa, siekierami i klinami rozwiedzionego na dwoje, a potem wyrwali nagle kliny; gdy więc drzewo swą przyrodzoną mocą zwarło się do kupy, ściśniony w nim męczennik gorzał podłożonym ogniem u spodu. Tego także ptak jakiś śnieżnej białości, nigdzie wprzód nie widziany, wyrwał z pośrodka płomieni i uniósł z sobą do nieba; na co również z osłupieniem patrząc barbarzyńcy sami wyznawali, że Bóg chrześcijan wielki jest i czcicielom swoim wielkie łaski i dobrodziejstwa świadczy'' - Jan Długosz ,,Dzieje polskie'' [w]: Paweł Jasienica ,,Polska Piastów''


Dzień Matki 2016

,, [...] Dzień Matki został ustanowiony  przez pobożną metodystkę i początkowo był obchodzony w kościele chrześcijańskim. Nauczycielka z Filadelfii, Ana Jarvis, przekonała parafię jej zmarłej matki [...] aby drugą rocznicę jej śmierci uczcili, obchodząc Dzień Matki. Był to 1907 rok [...] za kadencji prezydenta Woodrowa Wilsona w 1914 roku Kongres  nadał jej rangę święta narodowego (...). Popularyzując owo święto, pani Jarvis pragnęła zachęcić dzieci, aby nie szczędziły uczuć swym matkom jeszcze za ich życia. [...].
Chociaż Ana Jarvis  niemal na pewno nie czerpała inspiracji z katolickich źródeł, uważa się, że przyczyną niezwykłej popularności Dnia Matki jest fakt, że wypełniła ona próżnię powstałą po wyrugowaniu pobożności maryjnej. Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej i związane są z nim różne formy obrzędowe, jak koronacja obrazu Matki Bożej. Cześć okazywana Maryi Pannie stałą się przedmiotem ataków w czasach reformacji. W rezultacie z liturgii wielu kościołów protestanckich znikły jakiekolwiek uroczystości poświęcone kobietom. Religia pozbawiona pierwiastka kobiecego (czy to Matki Bożej, czy innych żeńskich świętych) zagubiła też pewne szczególne ciepło związane z macierzyństwem. Obchody Dnia Matki w maj mogą być zatem świeckim substytutem porzuconej katolickiej pobożności maryjnej'' - Michael P. Foley ,,Dlaczego jemy ryby w piątek? O katolickich korzeniach prawie wszystkiego''

Z okazji Dnia Matki, wszystkim Matkom czytającym tego bloga składam najserdeczniejsze życzenia ;).