piątek, 21 kwietnia 2017

Adam i Ewa oczami Taliesina

,,Wszechbyt urobił
Hen, w Dolinie Hebronu,
Swoją giętką ręką
Adama kształt piękny:

Zaczem przez lat pięćset,
Znikąd nie mając pomocy,
Bytował tam sobie, leżąc
Bez duszy.


I znów kształt On uczynił
W zacisznym Raju,
Z lewego żebra robiąc
Pulsującą szczęściem Ewę.

Przez siedem godzin 
Pilnowali ogrodu,
Nim Szatan nie posiał kłótni,
On. Pan Piekieł.

[...] Stamtąd zostali wygnani
Zziębnięci i drżący,
By na chleb swój pracować
W szerokim świecie.

By rodzić w bólach
Synów i córki,
By wziąć w posiadanie
Krainy Azji.

Dwakroć pięć, dziesięć i osiem [razy]
Nosiła w swym łonie
Połączone brzemię
Męsko - kobiece.

Aż kiedyś, nie w ukryciu,
Na świat wydała Abla
I Kaina samotnika,
Mężobójcę.

Jemu i jego towarzyszce
Łopatę do rąk dano,
By łamali ziemię,
Gwoli zdobycia chleba.

[...] By ją uprawiać i siać
Śnieżnobiałą pszenicę
Dla wykarmienia wszystkich
Aż do wielkich świąt Jule.

Ręka anielska
Od Ojca na wyżynach
Przyniosła Ewie ziarno,
Aby mogła siać;

Lecz ona ukryła
Daru dziesiątą część
I nie wsiała wszystkiego
W wykopaną bruzdę.

Później czarne żyto znaleziono,
A nie biała i czystą pszenicę,
Znak to był jawny występku 
Kradzieży.

Za to właśnie złodziejstwo
Wszyscy teraz muszą
Płacić dziesięcinę
Bogu.

[...] Z rudego wina
Sadzonego w dni słoneczne
I z białej pszeniczki
Wysianej w noc nowiu;

Pszenica w ziarno zasobna
I strumień czerwonego wina
Tworzą Chrysta czyste ciało,
Syna Alfy.

Opłatek jest ciałem,
Wino - krwią rozlaną,
Uświęcają je zaś
Słowa Trójcy.

Ukryte księgi
Wziął z rąk Emanuela
Rafael i przyniósł
W darze Adamowi

Gdy w wieku sędziwym
Po brodę aż się zanurzył
W wodach Jordanu,
Pościł.

[...] Dwunastu młodzieńców,
Czwórka z nich - aniołów,
Wypuściło pędy z kwiatu,
Którym była Ewa.

By mieli pomoc
We wszelkim kłopocie
I wszelakiej biedzie,
Podczas swej wędrówki.

I srogie niedole
Ród ludzki doświadczały,
Nim wreszcie otrzymał
Zapowiedzi łaski. 

Mojżeszowi w potrzebie
Ciężkiej z pomocą
Przyszły trzy Pańskie
Różdżki.

Otrzymał Salomon
Na Wieży Babel
Wszelkie rodzaje wiedzy
Z ziemi azjatyckiej.

[...] I ja też dostałem
W mych książkach bardowskich
Wiedzę azjatycką
A także z Europy.

Znam ich wszystkie arkana,
ich losy i koleje,
Ich przeszłość i przyszłość,
Aż po kres.

Ach, jakież nędze
Po gorzkich niedolach
Proroctwo ukaże
Trojańskiemu szczepowi!

Niosącego łańcuch węża,
Bezlitosnego sokoła
Ze skrzydlatym orężem
Z Niemiec.

Loegrie i Brytanię
Spustoszy on,
Od wybrzeży Lychlyn
Aż po Severn.

[...] Później Brytonowie
Więźniami się staną
I będą we władzy
Cudzoziemców, Saksów. 

Ich Pana będą sławić,
Ich mowy będą mówić,
Zaś swój kraj utracą,
Okrom Dzikiej Walii.

Pokąd nie przyjdzie odmiana
Po długiej pokucie,
Gdy zwrócona będzie
Duma z urodzenia.

A mieć będą Brytonowie
Swój kraj, swą koronę,
 A cudzoziemskie mrowie
Rozpłynie się, zniknie.

I tak się wypełniają
Dla plemienia Brytów
Aniołów zapowiedzi
Względem pokoju i wojny''

- walijski poemat ,,Yr Awdil Vraith'' [w]: Robert Graves ,,Biała Bogini''.


Warto porównać z ,,Biblią'' ;).