niedziela, 12 sierpnia 2018

Kalendarium alchemii

,,Przed Chrystusem

20000 - 10000 Odkrycie pierwszych kolorantów w malowidłach naskalnych (Lascaux, Altamira).
5000 - 4000  Kolejne odkrycie antymonu oraz miedzi, szlachetnych metali, nad którymi pracowano już od dawna. Sumeryjska waza z antymonu oraz statuetka z miedzi z Tello.
4500 Według legendy początek alchemii chińskiej.
4000 Oficjalny początek epoki brązu. Barwniki i perfumy są już w użyciu. W Egipcie wykorzystuje się bitumin i wonności do balsamowania zwłok.
1900 Pierwsze przedmioty z żelaza meteorytowego, a następnie z topionego żelaza.
1200 Oficjalny początek epoki żelaza.
1200 - 700 Praktyka z emalią z oksydowanej miedzi, spiżu, kobaltu oraz soli antymonu. Wyprodukowanie szkła i kolorantów (rozkolec, marzanna, kermes, cynober...).
600 Prawdziwe narodziny alchemii chińskiej według doktryny Lao - tse oraz taoizmu.
350 Przybliżona data zredagowania manuskryptu z Teb, będącego kopalnią wiedzy na temat sztuki produkcji złota oraz transmutowania kamieni szlachetnych.

335 - 322 Arystoteles opracowuje fizykę jakości, według której wszystkie ciała pochodziłyby z kombinacji materia prima z czterema zasadami: ciepła, zimna, suchego oraz wilgoci.
332 Zdobycie Egiptu przez Aleksandra.
200 Pierwszy okres alchemii grecko - egipskiej (...). Czwarta szkoła okultystycznej medycyny greckiej.

Po ChrystusieII wiek Prawdopodobne początki alchemii w Indiach.


268 - 334 Ko - houng, wielki alchemik taoista.290 Edykt Dioklecjana, który skazuje na spalenie wszystkie traktaty alchemiczne.
350 - 420 Zosima Panopilitańczyk
400 - 600 Zredagowanie przez Bizantyńczyków rozległych kompilacji alchemicznych przypisywanych Synezjuszowi, Zosimie, Demokrytowi...
529 Justynian I zamyka filozoficzne szkoły w Atenach, nakazuje spalić teksty alchemiczne. Trzecie prześladowanie ezoteryków.
640 - 641 Herakliusz, cesarz bizantyński przyjazny alchemii.
650 - 708 Poszukiwania alchemiczne Khalida ben Jezida oraz publikacja jego pracy Livre de Cratès, która traktuje o symbolach znanych metali oraz metaloidów, jak również o metodach destylacji i sublimacji.


722 - 803 Geber (Jabir ibn Hayyan) eksperymentuje w Koufa i odkrywa główne sole arsenu, siarki oraz rtęci. Teoria siarki oraz rtęci 'filozoficznych'.

900 - 1000 Rhazes i jego uczniowie pracują nad minium, litargitem, trójsiarczkiem arsenu, amalgamem i siarczanami metalicznymi.

980 - 1036 Awicenna
1100 - 1200 Odkrycie przez muzułmanów z Hiszpanii bizmutu, oleju z witriolu, soli arsenawych, chlorku antymonu... Studia nad reakcjami precypitacji.
1163 - 1345 Budowa Notre Dame w Paryżu.
1182 Zredagowanie przez Roberta Castrensis Liber de compositione alchemiae.
1193 - 1280 Albert Wielki, który odkrył działanie kwasu azotowego na metale, opracował nowe sole potasu, przeanalizował pary arsenu i antymonu.


1214 - 1294 Roger Bacon odkrywa proch do armat i zapowiada odkrycie tlenu.
1225 - 1274 Święty Tomasz z Akwinu asymiluje rtęć z materia prima Arystotelesa, od którego zapożycza fizykę jakości.

1235 - 1315 Raymond Lulle.
1240 - 1311 Arnaud de Villeneuve.1330 - 1418 Nicolas Flamel, alchemik filantrop, który twierdzi, że dokonał przemiany rtęci w złoto.
1380 Karol V zabrania swoim podwładnym wykonywania praktyk alchemicznych.

Koniec XV w. Basile Valentin.1463 Marsile Ficin tłumaczy na łacinę Corpus Hermeticum (Florencja).1493 - 1541 Paracelsus dorzuca trzecią zasadę, sól, do siarki i rtęci Gebera. Jest mianowany w 1527 roku profesorem na uniwersytecie w Bazylei i obejmuje tam pierwszą katedrę chemii, która nigdy nie zostanie utworzona.
1550 Publikacja Centuries Nostradamusa.
1555 Bernard Palissy odkrywa sekret emalii.
1572 Anonimowa kompilacja po łacinie, zatytułowana Artis Auriferae quam chemiam vocant.1577 - 1644 Jean - Baptiste Van Helomont odkrywa gaz i wskazuje, że ogień nie jest pierwiastkiem.
1602 - 1611 Theatrum chemicum, 6 tomów, 209 tekstów alchemicznych.
1668 Śmierć Glaubera.
1743 - 1795 Joseph Balsamo Cagliostro.


1765 Maszyna na parę Watta.
1779 Fundacja 'oświeceni z Awinionu'.
1832 Hermès dévoilé Cylianiego.
1855 Pierwsze Magisterium Tifféreau o sztucznym złocie.
1855 M. Berthelot lansuje we Francji naukowe studiowanie alchemii.
1892 Heperchemia (nauka i alchemia) T. Tifféreau.
1926 Tajemnica katedr Fulcanelliego.
1930 Demeures philosophiales Fulcanelliego.

1936 C. G. Jung lansuje studiowanie psychologiczne ezoteryzmu (Szwajcaria).
1944 - 1959 A. J. Festugière, Rewelacja Hermesa Trismegistosa: studium magisterskie (Francja).
1948 Max Ernst maluje Noc Poślubną Chymiczną.
1968 Marguerite Yourcenar, nigredo, powieść alchemiczna''

- Carole Sédillot ,,ABC alchemii''

,,Rosarium philosophorum''

Poniżej prezentowany - jako historyczna ciekawostka - poemat alchemiczny pochodzi z 1550 r.

,,Tutaj narodziła się bogata i szlachetna królowa,
Mistrzowie nazwali ją swoją córką.
Pomnaża się, wydaje nieskończoną ilość synów,
Są oni czyści, nieskalani i bez jakiejkolwiek plamy.
Królowa nienawidzi śmierci, biedy.
Przewyższa złoto, srebro, kamienie szlachetne.
Każdy lek, duży i mały.
Niczego na ziemi nie można z nią porównać.
I dziękujemy za nią Bogu w Jego królestwie.
Kobieta naga, cierpię gwałt,
Gdyż moje pierwsze ciało było nieszczęsne.
Nigdy nie zostałam matką
Aż do momentu, kiedy na nowo zostałam stworzona.
Nabyłam więc mocy nad każdym zielem i korzeniem
I stałam [się] zwyciężczynią wszystkich chorób.
Tak poznałam mego syna
I stałam z nim jednością.
Zaszłam więc z nim w ciążę
I urodziłam na sterylnej ziemi.
Stałam się matką, a jednak pozostawałam dziewicą
I zostałam utrwalona w mojej naturze.
Mój syn stał się więc mym ojcem
Podobnie jak Bóg go stworzył w naturalny sposób.
Matka, która mnie wydała na świat
Została przeze mnie powita na ziemi.
Widok tego, co Natura połączyła i zjednała
Został ukryty w łonie góry mistrzów.
Stąd wychodzą cztery jako jedno
W naszym kamieniu Magisterium.
I sześć widziane jako trójca
Przemienia się w zasadniczą jedność.
Temu, kto może dysponować tymi myślami
Bóg powierzył moc
Wyganiania każdej choroby
Z metali i ciała ludzkiego.
Bez boskiej pomocy, nikt nie może budować,
Chyba, że zna siebie do głębi.
Z mojej ziemi tryska źródło,
Z którego wypływają dwa źródełka
Jedno rozpościera się na Wschód
Drugie zaś zmierza ku Zachodowi.
Dwa orły rozpoczynają tu lot i spalają swoje skrzydła
I spadają obnażone na ziemię.
Z powrotem odzyskują pióra.
Księżyc i słońce poddane są źródłu.
O Panie, Jezu Chryste,
Ty, który jesteś stwórcą darów,
Przez Twego tak dobrego Ducha Świętego
Który chowa je, strzegąc,
Ten, któremu przyznaje je wprawdzie
Rozumie całkowicie słowa mistrzów,
By myśleć o przyszłym życiu,
By ciało i dusza zostały mocno złączone
I by wzniosły się ku królestwu ich Ojca.
Oto, czym jest sztuka na ziemi''

- cyt. za: Carole Sédillot ,,ABC alchemii''


Humor muzyczny- Jak nazywałaby się Lady Gaga gdyby była Niemką?
- Frau Gapa!