sobota, 5 września 2015

Polacy w Biblii
,,Franciszkanin [Wojciech Dembołecki - przyp. T. K.] skłócony potężnie ze swym zakonem i władzami kościelnymi, wywodził swe pomysły z dziwacznych zestawień etymologicznych. Ewa pochodzi z polskiego dziewa, udowadniał autor; Abraham z obran, Absalom z obrzezan. W raju mówiono po słowiańsku, a słowa Ezechiela wskazują na prawo Rzeczpospolitej do panowania 'na wszystką Azją, Afryką i Europą''' - Jerzy Besala ,,Tajemnicze dzieje Polski. Wątki magiczne i tragiczne''


Diabeł nienawidzi Słowian
,,Drukujcie wszystkie księgi cerkiewne i ustawy językiem słowiańskim; wyjawiam wam wielką tajemnicę, że diabeł zawistny jest wobec języka słowiańskiego, że ledwo żyw jest od gniewu, rad by go do szczętu zniszczyć... dlatego diabeł wypowiedział walkę językowi słowiańskiemu, jest on lepszy od wszystkich innych języków i szczególnie ukochany przez Boga'' - Iwan Wiszeński ,,Posłanie do kniazia Ostrogskiego'' [w]: Jerzy Besala ,,Tajemnicze dzieje Polski. Wątki magiczne i tragiczne''