sobota, 17 lipca 2021

Rudolf Steiner

 

,,- Adresy stałe kończy okazała prywatna szkoła.

- Katolicka?

- Nie, waldorfska. Imienia Rudolfa Steinera. Jak ci zapewne wiadomo, naczelnego redaktora czasopisma Lucyfer w latach…

- Wystarczy!’’

- Małgorzata Nawrocka ,,Twierdza aniołów’’ Rudolf Steiner (1861 – 1925) był austriackim okultystą. Urodził się w Chorwacji należącej wówczas do Austro – Węgier (z tego powodu neopoganin Czesław Białczyński błędnie uznaje go za Słowianina). Początkowo związany z ruchem teozoficznym, założył własny system okultystyczny – antropozofię jako protest przeciwko oddawaniu przez teozofów czci boskiej Jiddu Krishnamurtiemu (1895 – 1986). Steiner zasłynął jako twórca szkół waldorfskich (Robert Tekieli w jednym z artykułów pisał, że uczęszczające do nich dzieci bawiły się lalkami bez oczu…), rytualnego tańca – eurytmii, rolnictwa ,,ekologicznego’’ (skorelowanego z zasadami astrologii), a także zaprojektował mieszczącą się w Szwajcarii siedzibę sekty – Goetheneum (był wielkim miłośnikiem J. W. Goethego). Choć wprost nie negował chrześcijaństwa, głosił szereg rzeczy radkykalnie z nim sprzecznych np. panteizm i gnozę. Uznawał Jezusa Chrystusa za wcielenie Mitry i Dionizosa. Człowiek według niego miał mieć trzy ciała, trzy dusze i trzy duchy. Czysto immanentny Bóg miał istnieć tylko w umyśle człowieka, zaś Lucyfer był oceniany pozytywnie jako jeden z duchów. Z powodu powyższych herezji 18 czerwca 1919 r. papież Benedykt XV zakazał katolikom przynależności do organizacji antropozoficznych. Hitler i większość nazistów od antropozofii (którą prześladowali) woleli teozofię Bławatskiej. Już w 1922 r. Steiner uznał Hitlera za wcielenie Arymana (perskiego boga zła). Wśród znanych antropozofów wymienia się min. Michaela Ende 1, Owena Barfielda – jednego z Inklingów, czy reżysera Andrieja Tarkowskiego. Nie mówi się jednak, że lewacka terrorystka Ulrike Meinhoff też uczęszczała do szkoły waldorfskiej. W mojej twórczości Steiner był pierwowzorem czeskiego czarnoksiężnika Radoli Kamieńskiego ze Świata Dziesięciu Kontynentów. 2


W lipcu 2021 r. przeczytałem ,,Tajemne prawdy dawnych mitów i sag’’ (niem. ,,Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen’’); zbiór dziesięciu wykładów wygłoszonych w Berlinie od 24 czerwca do 28 października 1904 r. Poniżej przedstawiam syllabus zawartych w tym dziele mitów I przekłamań wraz z ich analizą.


1. Głęboko sprzeczne z doktryną chrześcijaństwa jest relatywistyczne stwierdzenie: ,, … w gruncie rzeczy nie ma absolutnego dobra i absolutnego zła’’ (wykład I). To co było dobre w epoce Księżyca, w epoce ziemskiej wydaje się być złe.


2. Kult Mitry miał być jakoby podobny do Mszy Świętej. W rzeczywistości występowały w nim takie elementy jak krwawa ofiara z byka, czy zakaz uczestnictwa kobiet.

3. Wyrazem antykatolickich uprzedzeń (niestety dobrze mających się także w naszych czasach) jest stwierdzenie: ,,Wszystkie szkody, które później wyrządzone zostały przez chrześcijaństwo, związane są z tą historyczno – światową misją papiestwa’’ (wykład I). W rzeczywistości protestanci i prawosławni też mają ,,dużo za uszami’’.

4. Medycyna rzekomo pochodzi z Arabii. Wcześniej istnieli uzdrowiciele egipscy, celtyccy (druidzi) i germańscy, lecz medycyna arabska była pierwszą naukową medycyną (opartą na prawach natury, a nie mocy psychicznej). Steiner zupełnie nie bierze tu pod uwagę takich greckich i rzymskich lekarzy jak Hipokrates, Galen czy Celsus.

5. Arabowie zastąpili alchemię i astrologię naukami przyrodniczymi. W rzeczywistości mimo faktycznych zasług Arabów na tym polu, nie były im obce także nauki tajemne. 3

6. ,, […] monoteizm […] dotarł do Europy przez Maurów [...]’’ - fałsz. W rzeczywistości pierwszymi monoteistami w Europie byli nie muzułmanie, ale Żydzi i chrześcijanie.


7. Chińczycy są potomkami rasy mongolskiej z Atlantydy. Byli to monoteiści czczący potężną siłę TAO (Vril) używaną do przekształcania świata i uznawaną za boga. Dzięki mocy Vril unosiły się statki powietrzne Atlantów. Monoteizm Atlantów przetrwał globalny potop. W rzeczywistości Toa (dosłownie: droga) to nie energia czy imię bóstwa, ale sposób postępowania wyznawcy taoizmu – chińskiej religii założonej przez filozofa Laoziego. Z kolei tajemna energia Vril pochodzi nie z mitologii chińskiej, ale z XIX – wiecznej powieści fantastycznej Edwarda Bulwera – Lyttona ,,Nadchodząca rasa’’, która w XX wieku była ważna dla nazistowskich okultystów.


8. Attyla był szamanem karzącym podbojami ludy, które porzuciły pierwotny monoteizm Atlantów. Po pierwsze: starożytni Hunowie byli politeistami, zaś Rzymianie, których Attyla najeżdżał w V wieku n. e. wyznawali już chrześcijaństwa, a więc byli monoteistami.


9. Ludzkością władają Dyan Chohan (anioły teozofów). Należy do nich św. Michał Archanioł (odpowiadający za psychoczny idealizm człowieka). Jednym z Dyan Chohan był Belzebub (odpowiedzialny za całą dysharmonię na planie fizycznym). ,,Od XVI wieku zastępy Belzebuba zdobyły przewagę nad zastępami Michaela’’ (wykład I). Po stronie Belzebuba walczył Mammon – bóg stawiający przeszkody ,,w kroczeniu prostą drogą’’. W 1879 r. św. Michał Archanioł pokonał antagonistów w świecie duchowym i strącił ich na ziemię.


10. Steiner wprowadził do ezoteryki pojęcie Kroniki Akaszy (akasza to po prostu hinduskie określenie eteru): ,, … wszystkie wydarzenia, do jakich doszło, zapisane są w tej wiecznej Kronice, w substancji Akasza, która jest substancją o wiele subtelniejszą niż te, które znamy. […] wydarzenia historyczne i prehistoryczne zapisane są w tej materii. […] to nie są pierwotne zapisy, lecz odbicia właściwych zapisów w przestrzeni astralnej’’ (wykład II). Czytanie w Kronice Akaszy umożliwają byty duchowe zwane ,,mistrzami’’ (każdy katolicki egzorcysta powie, że szukanie kontaktu z takimi ,,misrzami’’ to okazja to spotkania diabła i ryzyko opętania). Kronika jest zapisana symbolami i znakami, jednak nie w żadnym z dawnych i obecnych języków (mogło to zainspirować Philipa Pullmana do wymyślenia złotego kompasu; aletheiometru 4). Steiner zachęcał do twierania myśli na uniwersalnego Ducha Świata (w Nowym Testamencie ,,władcą tego świata’’ jest nazywany szatan).


11. Wolfram von Eschenbach (ok. 1170 – po 1220) został przypisany przez Steinera do okresu IX – XV wieku (możliwy błąd w stenogramie).


12. Miały istnieć tajemne hierarchie takie jak biała loża (teozoficzne Wielkie Białe Bractwo). Niewidzialni dla ludzi mistrzowie przebywający w świecie duchowym byli nazwani Hamsami (Łabędziami; w mitologii indyjskiej łabędź jest wierzchowcem boga Brahmy), zaś chelowie sprowadzali ich nauki do świata fizycznego, Hamsowie poprzez chelów kontaktowali się z przywódcami rewolucji francuskiej (1789 – 1795).


13. Biała Loża była nazywana w średniowieczu Zamkiem Graala. Rycerz Lohengrin był chelą (uczniem Hamsy) nauczającym budowy miast. Uczniem Lohengrina był z kolei cesarz Henryk I Ptasznik.

14. ,, … Atlanci byli w stanie używać siłę Vril w taki sposób, w jaki my wykorzystujemy parę do napędzania lokomotyw, maszyn itd.’’ (wykład III).

15. We wspólnotach kapłanów z Atlantydy panował komunizm (brak własności prywatnej).


16. Zwycięstwo Tezeusza nad Minotaurem symbolizuje zastąpienie czarnej magii białą. Ariadna oznacza miłość.

17. Historia opierała się na siedmiu świętych zasadach (zstąpienie z nieba boskiego założyciela, rządy kapłanów, rządy rozumu, święte ciało żyjące w niebie itd.). Steiner ilustrował to dziejami kolejnych legendarnych królów Rzymu. Wiedza o tych prawach miała być spisana w Księgach Sybilli. Błąd polega tu na pomieszaniu porządku mitów i rzeczywistej historii. Poza tym w historii nie obowiązują prawa takie jak w naukach przyrodniczych.


18. Ogień nie istniał w najwcześniejszych epokach Ziemi z powodu jej małej gęstości.


19. Istniało siedmiu Zoroastrów (ten historyczny miał być ostatnim z nich). Analogicznie w mitologii buddyjskiej historyczny Siddartha Gautama był tylko jednym z wielu Buddów.

20. Lemuria była zatopionym lądem na południe od Indii i Indochin poprzedzającym istnienie Atlantydy. Zamieszkiwały go olbrzymy różniące się wyglądem od współczesnych ludzi i Atlantów. Nie miały pamięci, wyobraźni i rozumu, a ich potomkowie to Aborygeni. Hipotezę Lemurii stworzyli w XIX wieku naturaliści (Sclater, Haeckel) próbujący wyjaśnić występowanie małpiatek w Azji i na Madagaskarze (współczesna nauka nie potwerdza istnienia tego lądu. Helena Bławatska wprowadziła temat Lemurii do teozofii, zaś stamtąd mit ten przedostał się do wczesnej literatury fantasy gdzie jego miejsce.


21. Hiperborea była częściowo zatopionym lądem wokół bieguna północnego (Syberia i północ Europy) gdzie panował klimat tropikalny. Jej mieszkańcy charaktetyzujący się rozwinięta duchowością, podjęli 12 wielkich wędrówek na południe.


22. Germanie byli potomkami Hiperborejczyków, Lemuryjczyków i Atlantów, wtajemniczonymi w wiedzę tajemną tych ras.


23. Wotan, Wili i We - pierwsi wtajemniczeni z Półnicy (euhemeryzacja najstarszej triady bóstw opisanej w ,,Eddzie’’).

24. Pierwszych Germanów cechowała ,,wszechmądrość’’ zwana przez kapłanów ,,ojcem wszechrzeczy’’.


25. Istniały królestwa Nebelheim (na północy) i Muspelheim (nja południu). Dwanaście strumieni wstrzymało bieg i pokryło się lodem. Kolebką ludzkości była Północ. Zrodził się na niej pierwszy człowiek – Imir (w mitologii germańskiej: imię lodowego olbrzyma) i pierwsze zwierzę – krowa Audumla. Ludzie rozumni (i posiadający wiedzę tajemną) pojawili się później.


26. Celtowie jakoby stworzyli germański mit o Wotanie, Wilim i We, oraz o Baldurze (Balderze).


27. Druidzi tworzyli Wielką Lożę Północną. Święta Lożę Ceredwin (imię celtyckiej bogini Ceredwen), zwana też–białą lożą Północy stanowili późniejsi bardowie. Istniała aż do czasów królowej Elżbiety I. Do Loży Północnej należał czarodziej Meredin (Merlin).

28. W Lemurii i na Atlantydzie nie znano miłości, istniała tylko seksualność.

29. Pod koniec ery lemuryjskiej ludzkość dzieliła się na cztery kasty. Ludzie A musieli poślubiać ludzi C, zaś ludzie B musieli poślubiać ludzi C.


30. Steiner propagował wiarę z reinkarnację (rozumianą jako symbol rozwoju duchowego), która jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.


31. Chrześcijaństwo za pośrednictwem św. Jana z Damaszku przejęło ,,wewnętrzną naukę Buddy’’. W rzeczywistości (mimo faktycznego podobieństwa losów Buddy i św. Jozafata) obie religie mocno się różnią w sposobie rozumienia Boga i duszy.

32. Kolebka ludzkości piątej epoki ziemskiej (po zatonięciu Atlantydy) rozciągała się od pustyni Gobi przez Egipt i Grecję po Europę.

33. W pierwszym cyklu świata nie było form krystalicznych w świecie mineralnym. Nie było wówczas ludzi, zwierząt, ani roślin, tylko same dusze.

34. W drugim cyklu rośliny oddzieliły się od minerałów.

35. W trzecim cyklu pojawiły się rośliny oraz zwierzęta.

36. W czwartym cyklu pojawili się ludzie.

37. ,,Każdy asceta okupuje swoją własną doskonałość przez to, że jakiegoś innego człowieka wtrąca w tym bardziej ślepą wściekłość zmysłową. Jest to odwieczna konieczność’’ (wykład V). Naprawdę ludzie popadają w grzechy nie z powodu świętości innych, lecz kuszenia przez szatana i własnej słabości.

38. W siódmym cyklu będą istnieli tylko ludzie (bez minerałów, roślin i zwierząt).

39. Duchowość Europy wywodzi się ze skandynawskiej loży drotów.


40. Steiner uznawał druidów za … Germanów.

41. Balder był świetlistym człowiekiem wolnym od materii.

42. Druidzi w czasie misteriów przysięgali na nagi miecz i pili z ludzkich czaszek. Potem druid spotykał Baldera (boga germańskiego, a nie celtyckiego). W wielkim pałacu pokrytym iskrzącymi się mieczami, spotykał człowieka rzucającego siedem kwiatów na cześć siedmiu planet. Widział też trzy trony: dla sfery nieba, cherubina (istoty z angelologii chrześcijańskiej) i demiurga (istoty z wierzeń gnostyckich). Na koniec zostawał kapłanem Słońca.


43. Uranos (bóg nieba) tożsamy z indyjskim Waruną (bogiem morza).

44. Ludzie pojawili się w środkowym okresie epoki lemuryjskiej. Ich mistrzami i wodzami byli ,,synowie ognistej mgły’’, którzy zjednoczeni w białej loży zstąpili na Ziemię z innych planów.

45. Współcześni ludzie są niedobitkami Atlantów zaprowadzonymi na pustynię Gobi skąd rozeszli się po Ziemi. Ich mentorem był ostatni z pięciu Manu (herosów kulturowych zaczerpniętych z mitologii indyjskiej). Dopiero w piątej epoce pojawili się Manu od początku związani z Ziemią.

46. Atlanci nie dokonywali odkryć, ani wynalazków, nie znali też ognia (ludzie posługują się nim dopiero od ery piątej). Z nasion roślin czerpali siłę do napędzania pojazdów.

47. Tzw. zasada fizyczna oznacza alternatywną fizjologię kładącą nacisk na takie narządy jak nasada nosa (od niej zaczęła się fizyczność człowieka), prana – podwójne ciało eteryczne (związane z wątrobą), kama – ciało astralne (związane z żołądkiem), budhi – związane z gardłem i jabłkiem Adama, atma – związana z substancją Akaszą wypełniającą człowieka.


48. W czasach Lemurii zamiast cielesnych ludzi żył Adam Kadmon – człowiek niebiański (zapożyczony z kabały).

49. Prasemici z Atlantydy jako pierwsi zaczęli myśleć i liczyć, stąd byli przodkami całej ludzkości postatlantydzkiej (łatwo zrozumieć dlaczego Hitlerowi nie podobała się antropozofia...)

50. W czasach Atlantydy i Lemurii na Ziemię przenikały jestestwa, których wpływy ukróci dopiero połączenie rozumu z miłością.

51. Już Steiner pisał o epokach astrologicznych: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny etc.

52. W połowie epoki lemuryjskiej pierwotni obojnacy podzielili się na dwie płcie i wykształcili parę oczu w miejsce jednego. Śladem tego był mit o cyklopach.

53. Atlanci (podobnie jak Turańczycy) praktykowali czarną magię, która doprowadziła do ich degeneracji, zezwierzęcenia.


54. Kobieta jest ezoterycznym symbol duszy (u podstaw takiego myślenia może leżeć grecki mit o Psyche, której imię oznacza właśnie duszę).

55. Kultury postatlantydzkie: ludzkość ducha (Hindusi), płomienia (Persowie), gwiazdy (Mezopotamia, Izrael) oraz czwarta kultura – antyczna (Grecy i Rzymianie).


56. Chela Sig (Sigge) – wtajemniczony w misteria druidów, obrał za swego mistrza duchową istotę – Odyna. Pod imieniem Zygfryda zniszczył kulturę nordycką torując drogę chrześcijaństwu.


57. Hagen z Tronje miał być wtajemniczonym druidem.

58. Atylla wywodził się z Atlantydy (z rasy Turańczyków).

59. Manu z poprzednich epok rozwijali się duchowo na innych planetach.

60. W obecnej epoce cywilizacja germańsko – anglosaska zostanie zastąpiona przez Słowian.


61. Steiner zaprzeczał historyczności Poncjusza Piłata. Proponował etymologię ,,Pontos Pyletos’’ (,,ściśnięte wody’’), w której woda jako ezoteryczny symbol materii.

62. Człowiek stał się istota cielesną na starym Księżycu, który później odłączył się od Ziemi.


63. Imię Helena wywodzi się od bogini Selene.

64. W epoce szóstej w ludziach zapłonie wewnętrzny ogień kundalini, który sprawi, że zapanuje powszechna miłość (stąd mit New Age o globalnej zmianie świadomości).


65. Sokrates został skazany na śmierć za zdradę tajemnic misteriów. Istnieje wiele teorii wyjaśniających powody skazania na śmierć filozofa. Oficjalnie Sokrates został skazany pod zarzutem szerzenia ateizmu.


Podsumowując: Steiner wykorzystywał swoje talenty w zły sposób dla ogłupiania ludzi i odwodzenia ich od Boga :(.
1 Odsyłam do posta: ,,Niekończąca się historia’’.

2 Odsyłam do posta: ,,Świat Dziesięciu Kontynentów’’.

3 Odsyłam do postów: ,,Astrologia’’ i ,,Alchemia arabska’’.

4 Odsyłam do posta: ,,Mroczne materie’’.

Demony grzechów głównych
 

 ,, [...] Grzechy te noszą miano głównych, ponieważ z nich wynikają inne. Każdemu jest przypisana postać diabła: pysze Lucyfer, chciwości Mammon, zazdrości Lewiatan, gniewowi Szatan, nieczystości Asmodeusz, nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu Belzebub, lenistwu Belfegor'' - Élisabeth Roudinesco ,,Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji'' (przypis 6 na stronie 12).
Oniricon cz. 731

          Śniło mi się, że:


- jako dorosły człowiek wróciłem do szkoły gdzie polonistka Dora ov Petelinova przerwała projekcję ciekawego filmu, aby omawiać ,,Chłopców z Placu Broni'',


- faraon Amenhotep III skonstruował baterię z Bagdadu, którą ofiarował Chińczykom,

- w 1917 r. James Bond mieszkał w stacji kosmicznej na orbicie okołoziemskiej, przeszkodził w wielu knowaniach komunistów, niestety nie zdołał zapobiec rewolucji październikowej,

- Ferdynand Kiepski i Marian Paździch zostali królami publicznej toalety i spotkali mężczyznę, który na pierwszy rzut oka potrafił rozpoznawać cudzoziemców,


- w powieści  ,,Amerykańscy bogowie'' Neila Gaimana, Murzyn Cień - syn afrykańskiego boga - pająka Anansiego w czasie podróży po USA spotkał Odyna (Wendsdaya), boginię Kali, Thota i Istena,

- w obecności Anny ov Stipulovej i Lucasusa ov Santosa sprawdzałem jakich przypraw ziołowych używała polska szlachta jako leków na trawienie,

- Stanisław Szur powiedział z sejmowej mównicy: ,,Panie Marszałku, kiedy pan ostatnio zrobił kupę?'' (z fantazji poprzedzających zaśnięcie),

- pisałem posta o Konradzie T. Lewandowskim, który zakończyłem zachęcając pisarza, aby go skomentował,

- mojej Mamie wyrosła broda,

- w XXI wieku po zajęciu Rosji przez Chiny, Polska zaatakuje Białoruś i Aleksander Łukaszenko zostanie z rozkazu polskiego prezydenta Olgierda Hanuszkiewicza złożony w ofierze słowiańskim bogom wraz z całą rodziną, Ukraina przyłączy się do Polski ze strachu przed wojną, zaś Szwecja i Polska wspólnie zajmą obwód kaliningradzki,

- św. Gabriel Archanioł pokonał Belzebuba i uwięził go w Niebie,


- w Tajlandii jeździłem po parku narodowym na grzbiecie słonia,


- młody baribal chodził po Szczecinie , a wokół niego unosiły się w powietrzu żółte piłeczki,


- w niemieckiej prasie ukazały się artykuły promujące wiarę w Wielką Lechię napisane pod wpływem polskich stron internetowych,


- w XXI wieku w Imperium Indyjskim będzie panował cesarz Trimurti czczony jako jednoczesne wcielenie Brahmy, Wisznu i Śiwy,

- pojechałem na pielgrzymkę na Lubelszczyznę i Ukrainę (był to już mój drugi wyjazd do tego kraju), zmartwiłem się, że nie będę miał gdzie się umyć pod prysznicem, stanąłem nago przed starszymi paniami i prosiłem je by pokazały mi przestronną kabinę prysznicową,


- Konrad T. Lewandowski był krytykowany za napisanie powieści fantasy inspirowanej wierzeniami słowiańskimi (występowały w niej min. kotołak i bagiennik), którą nazywano ,,udziwnioną Narnią''.