wtorek, 16 marca 2021

George Adamski

 
George Adamski (1891 - 1965) urodził się w Bydgoszczy, lecz jako małe dziecko został zabrany przez rodziców na emigrację do USA. Rzekomo spotkał Wenusjan mających wygląd nordyków. Jeden z nich imieniem Orton ostrzegał przed energią atomową. Wenusjanie wierzyli w Boga - ,,Stwórcę Wszystkiego'' i nawet mieli z Nim lepszy kontakt niż Ziemianie. Upatruję w tym wpływu lektury powieści science fiction ,,Perelandra'' C. S. Lewisa (odsyłam do posta: ,,Trylogia kosmiczna''). Adamski twierdził, że odbył z Wenusjanami podróże międzyplanetarne oraz na Księżyc. Był na audiencji u holenderskiej królowej Julianny. Twierdził też, że potajemnie przyjął go i odznaczył papież św. Jan XXIII. 

UFO w XV - XVI wieku w Szwajcarii i Niemczech
 

 ,,Nad Bazyleą ukazały się, 7 sierpnia 1566 roku, czarne kule, które przywodzą na myśl współczesne UFO, pojawiające się w postaci grupowych formacji. Niemiecka rycina, pochodząca z roku 1493, przedstawia podłużny, symetryczny obiekt, przypominający sztabkę lub grubą, wąską deskę, jakby otoczoną płomieniami. Inna rycina, znaleziona w Norymberdze i ukazująca zjawisko obserwowane 14 kwietnia, 1561 roku, zawiera grupę obiektów o geometrycznych kształtach, w tym pojedyncze kule, symetryczne układy czterech kul oraz większe obiekty w kształcie rur, z których okrągłe obiekty zdają się wyłaniać lub chować się w nich. I znów nasuwa się skojarzenie z bardzo często obserwowanymi współcześnie większymi dyskami lub cygarami, od których odrywają się lub z którymi łączą się małe, ruchliwe statki'' - Wiesław J. Kaczmarek ,,Czy Bóg przemówił z komputera? Rewelacje Kodu Biblijnego w świetle nauki oraz dawnych i obecnych wizji, proroctw i przepowiedni''. 

 

Ksiądz Marek

 

 ,, [...] wizjonerem był karmelitański zakonnik, Marek Jandołowicz, zwany księdzem Markiem, żyjący w latach 1713 - 1804. Należał on do kręgu Konfederacji Barskiej, mógł nawet uchodzić za jednego z jej przywódców. Po opanowaniu Baru przez wojska rosyjskie, w roku 1768, został uwięziony i zesłany do Rosji. Powrócił stamtąd po siedmiu latach i kontynuował swoją misję już w kategoriach duchowych raczej niż politycznych. 

 

    Ksiądz Marek zyskał sobie reputację proroka i cudotwórcy wśród mieszkańców wschodnich kresów Rzeczpospolitej, zarówno włościan jak i szlachty. Ponoć napisał poetyckie proroctwo, o przyszłych losach Polski, jeszcze przed upadkiem Konfederacji Barskiej. Nie jest to pewne historycznie. Niemniej jednak, epoka romantyzmu nobilitowała księdza Marka na głównego wieszcza narodu, co sprawiło, iż jego niepewne miejsce w historii zostało zastąpione uprzywilejowanym miejscem w literaturze. Juliusz Słowacki poświęcił mu dramat pod tytułem Ksiądz Marek. Nawiązywali do niego: Mickiewicz, Krasiński, Odyniec, Lelewel. Kresowy karmelita stał się jednym z symboli patriotycznego romantyzmu polskiego, i jest to faktem historycznym w większym stopniu niż to, kiedy i w jakiej formie wydał on swoje przepowiednie o przyszłych losach Polski. 

 

    [...] Oto co prawił on ze swojej ambony: 'Ta nasza ziemia rodzinna przesiąknie krwią naszą. I wielu, bardzo wielu męczenników będzie na tej ziemi. Widzę całe pokolenia męczeńskie, widzę wielkich i maluczkich przelewających krew swoją. Widzę całą Polskę naszą rozpiętą na krzyżu. Ale panowanie szatana stłumione będzie. A wtenczas, gdy to się stanie, cała nasza ojczyzna będzie wolna od morza do morza, oswobodzona na zawsze od wroga, co ją wiek cały będzie uciskał. I w ojczyźnie będzie wówczas swoboda i wszystkie dzieci tej krainy żyć będą w zgodzie, na swej drogiej ojczystej ziemi''' - Wiesław J. Kaczmarek ,,Czy Bóg przemówił z komputera? Rewelacje Kodu Biblijnego w świetle nauki oraz dawnych i obecnych wizji, proroctw i przepowiedni''


Edgar Cayce o kataklizmach

 

 

,, [...] wizjoner nie okazał litości mieszkańcom Kalifornii, zapowiadając druzgocące trzęsienie ziemi już na początku trzeciego tysiąclecia historii. Znaczne połacie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych zostaną pochłonięte przez Pacyfik. Kompletnemu zniszczeniu ulegnie też Nowy Jork, ruchy tektoniczne wewnątrz kontynentu północno - amerykańskiego spowodują zmianę konfiguracji Wielkich Jezior, których wody opuszczą swoje łożysko i zatopią ogromne połacie kontynentalnej Ameryki. 

 

    W Europie też nie będzie słodko. Atlantyk i Morze Północne wtargną na wielkie połacie Francji, krajów Beneluxu, Niemiec. Zatopiona zostanie Sycylia i Sardynia, za to wyłonią się nowe wyspy na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym. Okolice Polski najwyraźniej ocaleją z tego potopu. [...]'' - Wiesław J. Kaczmarek ,,Czy Bóg przemówił z komputera? Rewelacje Kodu Biblijnego w świetle nauki oraz dawnych i obecnych wizji, proroctw i przepowiedni''


Kto głupi niech wierzy ...