wtorek, 22 października 2019

Upadek Lucyfera i podziemny raj


,, [...] leciał książę ciemności z nieba, z nim 9 zastępów aniołów od lewicy, którzy się odtąd z woli Boga Ojca stali ciemnymi duchami, czyli diabłami. Przez 9 nocy, 9 godzin, 9 kwadransy, 9 minut i 9 sekund spadały chóry strąconych aniołów, wraz z księciem ciemności w postaci najdrobniejszego deszczu. Ponieważ ziemia pływająca wśród wód morskich była na drodze do miejsca kędy dolecieć mieli, przeto dużo kropel diabelskiego deszczu spadło na ziemię i podsiąkało wszędy gęsto  po różnych miejscach, nawet dostało się do Rajskiego ogrodu [...]. Wówczas to w Raju pojawiły się obok czystych istot brzyćkie gady, węże dotąd niewidziane'' - Oskar Kolberg cyt. za: Paweł Szczepanik ,,Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity''


Białoruska bajka o Bogu i diable


,,Jakże mnie ubijesz, jeśli się skryję'. - 'Gdzie?' - 'Pod człowieka'. 'Ubiję człowieka, i ciebie ubiję'. - 'Skryję się pod koniem'. - 'Ubiję wtedy i konia, i ciebie ubiję'. - 'A ja skryję się pod kamień'. - 'I kamień rozbiję, i ciebie ubiję'. - 'To ja się skryję do wody'. - 'Tam dla ciebie miejsce, tam się znajdziesz'' - Paweł Szczepanik ,,Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity''
Tekst został zapisany w XIX wieku.
Huculska baśń o smoku


,,Gdy się dużo ludzi namnożyło, wzniósł się Bóg na niebiosa pozostawiając na ziemi powiernika swego w postaci smoka [żertwu], który żył na wysokiej górze pomiędzy niebem a ziemią i tam żywił się czernicami; był więc czysty, jak Bóg. Pewnego razu zjadł jednak ścierwo i od tego czasu stał się nieczystym. Strzegł on źródła czystej wody, którą Bóg za karę dla ludzi pozwalał tylko wtedy puszczać, jeżeli przyniosą smokowi żywego człowieka na pożarcie. To trwało tak długo, aż zjawił się taki święty, który smoka ubił i od tego czasu jest na ziemi pod dostatkiem wody'' - Paweł Szczepanik ,,Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity''