sobota, 7 lutego 2015

Przymusowy mezalians,,Louis Mercier  w swej futurologicznej powieści: L'an 2440 ou reve s'il fut jamais (Rpk 2440, albo marzenie, jeśli on nastąpi, 1770) wysunął pomysł rozwiązania sprawy społecznej w sposób charakterystyczny dla epoki, w której tak ważnym problemem były mezaliansy. W XXV w. miano osiągnąć równość poprzez przymusowe małżeństwa biednych z bogatymi'' - Emanuel Rostworowski ,,Historia powszechna. Wiek XVIII''.