sobota, 26 sierpnia 2017

NMP Częstochowskiej

,,Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro - 
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło

ręką farby sukni odgadnę - 
złote ramy, lipowe drewno - 
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze mną. 

[...] Co Jasnej bronisz Częstochowy
łącz zakochanych
szczęścia obrączkami
módl się za nami''

- ks. Jan Twardowski ,,Polska litania''