czwartek, 23 lipca 2015

Czarna magia zbójników,,Wygrzebywano zwłoki na cmentarzach, odcinano im dłonie i smarowano je tłuszczem. A potem zapalano tyle palców, ile osób chciano uśpić na czas napadu, aby nie podniosły alarmu'' - Małgorzata Fabianowska i Małgorzata Nesteruk ,,Strrraszna historia. Atrakcyjni królowie elekcyjni''

Przynajmniej na razie żegnamy się już z tą serią.

Łgarstwa księcia Radziwiłła
,,Raz prowadząc do ataku chorągiew husarską, przez kulę armatnią rozerwany zostałem. Pamiętasz to? - zapytałem dworzanina. - Nie pamiętam, proszę księcia pana, bo już wtedy byłem zabity - odpowiedział mi, frant jeden!


Raz płynąłem po Adriatyku. Okręt rozbił się, a ja zamieszkałem samotnie na skale sterczącej z morza. Zobaczyła mnie tam syrena i zakochała się na zabój. Z naszego stadła, które było wielce płodne, narodziły się śledzie, bośmy też postu pilnie przestrzegali. A to wszystko szczera prawda, panie kochanku, jakem Radziwiłł.
Raz w Hiszpanii przez pomyłkę zapędziłem się do obozu nieprzyjaciela. Nie tracąc rezonu, wlazłem do lufy armatniej, wycelowanej w obóz własny. Po chwili armata wystrzeliła, a jam, cały i zdrów, wylądował wśród swoich'' -
Małgorzata Fabianowska i Małgorzata Nesteruk ,,Strrraszna historia. Atrakcyjni królowie elekcyjni''

Huangdi,, [...] Wynalazł wóz - [..]. Wynalazł łódź i złapał wiatr w żagle. Wynalazł kompas wskazujący południe i w czasie bitwy z Chi You jego bojowe rydwany nie zgubiły drogi we mgle. Miał 72 braci o groźnych obliczach - jedni mieli głowy z brązu, a inni ludzkie głowy, lecz zwierzęce ciała. Wymyślił słowo 'cesarz', a cesarskim kolorem uczynił żółć [...]. Odźwierny w jego pałacu miał głowę człowieka i ciało tygrysa o dziewięciu ogonach. Zginął mając 110 lat, gdy (jak napisano w starych księgach): 'Ziemią zatrzęsło dziewięć smoków i zniszczyło ją''' - Terry Deary ,,Strrraszna historia świata''