niedziela, 2 sierpnia 2020

Nowenna za przyczyną św. Urszuli Ledóchowskiej






,,O Jezu Sercu Twemu polecam...Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.
...
Dla zasług Pana naszego, Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Twego i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.
  Święta Urszulo, módl się za nami!''
-
z dodatku do ,,Gościa Niedzielnego''. 

100 - lecie zgromadzenia sióstr urszulanek SJK 1920 - 2020






,,Nie nędzny człowiek powołał do życia tę nową gałąź urszulańską. Bóg sam chciał aby wyrosła na starym pniu urszulańskim... Gałąź, która jest całkowitą własnością Najsłodszego Serca Jezusowego... Bogu najwyższemu jedynie należy się chwała na wieki'' - św. Urszula Ledóchowska (cyt. za dodatkiem do ,,Gościa Niedzielnego'').