piątek, 29 stycznia 2021

Benedykt XVI

 

,,Benedykt XVI, właśc. Joseph Ratzinger (ur. 16 IV 1927), niem. teolog, kardynał, 265, papież od kwietnia 2005. Urodził się w Marktl Am Inn w Bawarii. W 1939 wstąpił do niższego seminarium, które opuścił po dwóch latach. W wieku 16 lat został wcielony do niem. obrony przeciwlotniczej, ale do końca wojny nigdy nie brał czynnego udziału w walkach. Po wojnie wstąpił do wyższego seminarium we Fryzyndze. Dwa lata później rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Monachium. W 1951 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę wikariusza i katechety w Monachium. W 1953 obronił pracę doktorską. W latach 60. wykładał na wielu niem. uczelniach teologicznych, m.in. w Bonn, Münster i Tybindze. W 1977 został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a w kilka miesięcy potem kardynałem. W 1981 Jan Paweł II mianował go zwierzchnikiem Kongregacji Nauki Wiary, której zadaniem jest przestrzeganie czystości wiary. Z czasem objął wiele funkcji w Watykanie: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej rady ds. Ameryki Łacińskiej. W 2002 został wybrany na dziekana Kolegium Kardynalskiego (od 1998 piastował urząd wicedziekana). Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W kwietniu 2005 został wybrany na jego następcę i przybrał imię Benedykt XVI. Jest autorem wielu wybitnych dzieł teologicznych oraz dwóch encyklik. (PC)’’ - Jan Palmowski ,,Słownik najnowszej historii świata 1900 – 2007 tom 1 a - czecho’’

 


Pontyfikat papieża Benedykta XVI (2005 – 2013) był dla mnie pełen niespodzianek. Pierwszym zaskoczeniem był już dla mnie wybór Josepha Ratzingera na Stolicę Piotrową (spodziewałem się raczej wyboru kardynała z Afryki lub któregoś z krajów słowiańskich jak: Czechy, Ukraina, Bośnia i Hercegowina). W późniejszych latach takimi niespodziankami były dla mnie: zniesienie ekskomuniki z lefebrystów (nie znaczące bynajmniej, że Papież był jednym z nich), zatwierdzenie neokatechumenatu (wcześniej zdania biskupów o tej wspólnocie były podzielone), wydanie jako pierwszy z papieży książki dla dzieci (,,Przyjaciele Jezusa. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej’’), wreszcie sama abdykacja – pierwsza od czasu św. Celestyna V w grudniu 1294 r. Ze zdziwieniem dowiedziałem się też, że jako teolog był zwolennikiem myśli św. Augustyna, a nie tomistą, jak twierdziła Magdalena Środa, która nawiasem mówiąc jako filozof powinna rozróżniać te oba kierunki filozoficzne.Negatywnie oceniał ,,Harry’ego Pottera’’: ,, […] Dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry’ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć’’ - jeszcze jako kardynał pisał w liście z 7 marca 2003 r. do Gabriele Kuby; autorki książki ,,Harry Potter – dobry czy zły?’’. Obecnie Joanne K. Rowling największe cięgi zbiera od fanatycznych wyznawców politycznej poprawności mieniących się obrońcami ,,osób niebinarnych’’ (czytaj: z zaburzoną tożsamością płciową).Z jego licznych prac przeczytałem pierwszy tom ,,Jezusa z Nazaretu’’, w którym spodobał mi się min. fragment mówiący o nawróceniu C. S. Lewisa.Miał licznych wrogów; zwłaszcza lewaków i katolewaków, którzy atakowali go za wygląd zewnętrzny (sic!), odbycie przymusowej służby w Hitlerjugend, dowartościowanie łaciny w liturgii, wierność katolickim zasadom, cytat z wypowiedzi bizantyjskiego cesarza krytykującego Mahometa (muzułmanie na całym świecie dostali wtedy amoku), surową, lecz sprawiedliwą ocenę stanu Kościoła na Zachodzie (media, mówiąc językiem Gombrowicza przyprawiały mu wówczas gębę ,,pancernego kardynała’’) i noszenie futra z gronostajów. W antysemickiej teorii spiskowej Benedykt XVI jest Żydem o nazwisku Tauben (św. Jan Paweł II miał się jakoby nazywać Katz).W zbiorze opowiadań fantasy Andrzeja Pilipiuka ,,Homo bimbrownikus’’ kardynał Joseph Ratzinger pomagał Jakubowi Wędrowyczowi i Semenowi Korczaszce w walce pogańskimi neandertalczykami – ludożercami z Dębinki, a nawet zastrzelił ostatniego mamuta. Jest to nawiązanie do chrześcijańskiej legendy o św. Antonim Pustelniku zabijającym ostatniego centaura – symbol pogaństwa.

Śniło mi się, że Benedykt XVI odwiedził Szczecin, gdzie miał się spotkać z prezydentem Komorowskim, z tego powodu trwały wytężone przygotowania na Placu Lotników.