środa, 23 września 2020

Antyszczepionkowcy

 

,,szczepionki – preparaty biologiczne zawierające zabite lub atenuowane drobnoustroje albo ich frakcje, które po wprowadzeniu do organizmu stymulują układ odpornościowy do wytworzenia odporności na składniki sz. [J. M., B. P.]’’ - ,,Encyklopedia biologiczna tom X Sj – Ti’’

 


Wynalazcą szczepionek był angielski lekarz Edward Jenner (1749 – 1823), który w 1796 r. umieścił w zranieniu na ręce małego chłopca, Jamesa Phippsa ropną wydzielinę zawierającą bakterie ospy krowianki, aby uchronić go w ten sposób przed ludzką ospą. Choć eksperyment się powiódł, przez cały XIX wiek miały miejsce rozmaicie motywowane ataki na wynalazek Jennera.

Patrząc z perspektywy historycznej należy podkreślić, że wynalezienie szczepionek wyeliminowało epidemie wielu groźnych chorób np. czarnej ospy, dżumy i wielu innych.Tymczasem w rzekomo racjonalnym XXI wieku rośnie w siłę (także polityczną) ruch antyszczepionkowców sprzeciwiających się obowiązkowi szczepień. W Polsce reprezentowany jest przez organizację Stop NOP. Przeciwnicy szczepionek nieraz wchodzą na pole teorii spiskowych głosząc, że:

- Szczepionki zawierają metale ciężkie np. rtęć (ziarnem prawdy w tym twierdzeniu jest obecność w owych preparatach od lat 30 – tych XX wieku zawierającej rtęć substancji zwanej timerosalem. Obecnie zawierające go szczepionki są wycofywane. Skład szczepionek jest wciąż udoskonalany, aby były bardziej bezpieczne).

- Istnieje jakoby spisek firm farmaceutycznych (Big Pharma) zmierzający do depopulacji i zniszczenia żyjących obecnie potomków Wielkiej Lechii.- Antyszczepionkowcy twierdzą, że zwalczane przez nich preparaty powodują autyzm. Powołują się tu na artykuł Andrew Wakefielda opublikowany w prestiżowym czasopiśmie medycznym ,,Lancet’’ w 1998 r. Wówczas to Wakefield wymyślił nieistniejącą jednostkę chorobową , którą nazwał ,,autystycznym zapaleniem jelita cienkiego’’. Sprawa została gruntownie przebadana. Wakefieldowi udowodniono oszustwo i otrzymał sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza. Sama redakcja ,,Lancetu’’ oficjalnie odcięła się od opublikowanego niegdyś artykułu. Niestety antyszczepionkowcy nadal ślepo wierzą oszustowi :(.

- W sporze o szczepionki wysuwany jest również zarzut o ich związek ze zbrodnią aborcji (odsyłam do posta: ,,Marsz dla Życia’’). Twierdzi się, że szczepionki są wytwarzane z ciał pomordowanych nienarodzonych dzieci. Jak jest w istocie? Szczepionki przeciw różyczce, ospie wietrznej i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A ,, … powstały z wykorzystaniem dwóch linii komórkowych, czyli komórek pochodzących z hodowli rozwijających się w laboratorium komórek pochodzących z ludzkich komórek zarodkowych […] aborcja miała miejsce w latach sześćdziesiątych i była dokonana z przyczyn pozamedycznych, po wyroku sądu […] można mówić o dawstwie, jak w przypadku pobierania organów. Aborcje więc nie zostały dokonane w celu pobrania komórek płodów. […] Ksiądz Paweł Bortkiewicz, profesor nauk teologicznych […] uściśla: ‘W sytuacji, w której nie ma możliwości pozyskania alternatywnej szczepionki, a ona sama byłaby niezbędna dla ratowania życia ludzkiego (…) istnieje możliwość poddania się szczepieniom o czym mówi dokument Papieskiej Akademii Pro Vita’’ - ,,Czy szczepionki pochodzą z abortowanych płodów?’’ na stronie: ,,Poradnik Zdrowie’’.

Konkludując: szczepienia realnie zwiększają szanse na przeżycie i powinny być masowe, aby uodpornić całą populację. Korzyści z nich płynące przeważają nad możliwymi efektami ubocznymi (niestety służba zdrowia rzadko o nich ostrzega co stanowi wodę na młyn dla antyszczepionkowców).Motyw zabójczej szczepionki wprowadzonej w celu szkodzenia ludziom występuje w powieści science fiction ,,Hel 3’’ Jarosława Grzędowicza.