piątek, 29 września 2017

Modlitwa szturmowa do Świętych Aniołów
Wszechmogący,
Wieczny Boże,
w Trójcy Świętej Jedyny!

Zanim my, słudzy Twoi zaczniemy błagać świętych Aniołów, upadamy przed Tobą na kolana i wielbimy Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, a wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię adorują, kochają i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże!
I Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do tronu Najwyższego, abyśmy doznali łaski, pomocy i ratunku, Ty, błagająca Wszechmocy, Ty, Pośredniczko łask. Amen.

Potężni i chwalebni Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej obronie i pomocy, błagamy Was w imię Boga w Trójcy Jedynego:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Krwi Przenajdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez wszechmocne imię Jezusa:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez wszystkie rany Pana naszego Jezusa Chrystusa:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez całą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez święte Słowo Boże:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię miłości Bożej ku nam, biednym:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię wierności Bożej ku nam, biednym:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Miłosierdzia Bożego ku nam, biednym:
W. Śpieszcie ku nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Królowej Nieba i Ziemi:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Waszej Królowej i Pani:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Waszą szczęśliwość:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez Waszą wierność:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Waszą waleczność o Królestwo Boże:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was:
W. Zasłaniajcie nas Waszą tarczą!
Błagamy Was:
W. Brońcie nas Waszym mieczem!
Błagamy Was:
W. Oświecajcie nas Waszym światłem!
Błagamy Was:
W. Schrońcie nas pod płaszcz Maryi!
Błagamy Was:
W. Ukryjcie nas w sercu Maryi!
Błagamy Was:
W. Złóżcie nas w ręce Maryi!
Błagamy Was:
W. Ukazujcie nam drogę do bramy życia: otwartego Serca Pana naszego!
Błagamy Was:
W. Prowadźcie nas bezpiecznie do niebieskiego domu Ojca!
Wszystkie dziewięć chórów duchów błogosłąwionych:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Nasi szczególni, towarzyszący nam wszędzie przyjaciele, dani nam przez Boga:
W. Śpieszcie nam z pomocą!
Śpieszcie, wspomagajcie, błagamy Was! Najdroższa Krew naszego Pana i Króla została przelana za nas, biednych.
W. Śpieszcie, pomagajcie, błagamy Was!
Niepokalane Serce Maryi, Najczystszej Waszej Królowej, bije z miłości do nas, biednych.
W. Śpieszcie, pomagajcie, błagamy Was!

Święty Michale Archaniele,
Książę zastępów niebieskich, zwycięzco smoka piekielnego, Ty otrzymałeś od Boga siłę i władzę do zniszczenia pychy sił ciemności: błagamy Cię, dopomóż nam, abyśmy osiągnęli prawdziwą pokorę serca, nizachwianą wierność w wypelnianiu woli Bożej i męstwo w cierpieniu i niedoli.
W. Pomóż nam ostać się na sądzie Bożym!

Święty Gabrielu Archaniele,
Aniele Wcielenia, wierny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy, nawet na ciche napominania i przywoływania kochającego Serca naszego Pana. Bądź nam zawsze przed oczyma, błagamy Cię, abyśmy Słowo Boże właściwie rozumieli, zachowywali, byli mu posłuszni i wypełniali to, czego Bóg od nas żąda. Dopomóż nam, abyśmy byli czujni i gotowi,
W. aby Pan, kiedy przyjdzie, nie zastał nas śpiących.

Święty Rafale Archaniele,
Strzało miłości i lekarstwo miłości Bożej, błagamy Cię, zrań nasze serce płomieniem Boskiej miłości i spraw, aby ta rana nigdy się nie zagoiła. Pomagaj nam, abyśmy także w dniu powszednim zawsze pozostawali na drodze miłości
W. i miłością wszystko przezwyciężali!

Wspomagajcie nas, wielcy, święci Bracia, współsludzy przed Bogiem!

Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym własnym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.

Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych.

Zdejmijcie nam z oczu przepaskę, którą sami sobie nałożyliśmy, aby nie widzieć otaczającej nas nędzy i aby móc spokojnie wpatrywać się w siebie i ubolewać nad sobą.

Wbijcie w nasze serca oścień świętego niepokoju za Bogiem, abyśmy nigdy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.

Patrzcie na Krew Pana naszego, która dla nas została przelana.

Patrzcie na łzy Waszej Królowej, które dla nas wylała.

Patrzcie na obraz Boga w nas, wyciśnięty w naszej duszy przez Bożą miłość, a zniekształcony naszymi grzechami.

Pomagajcie nam poznawać i uwielbiać Boga, kochać Go i Jemu służyć.

Pomagajcie nam w walce z mocami ciemności, które nas podstępnie atakują i dręczą.

Pomagajcie nam, aby nikt z nas nie zginął i byśmy kiedyś zjednoczeni z Wami cieszyli się w wiecznej szczęśliwości.
W. Amen.

Św. Michale, bądź przy nas ze swoimi Aniołami,
- pomagaj nam i módl się za nami!
Św. Rafale, bądź przy nas ze swoimi Aniołami,
- pomagaj nam i módl się za nami!
Św. Gabrielu, bądź przy nas ze swoimi Aniołami,
- pomagaj nam i módl się za nami!

Do mojego Anioła Stróża
Mój drogi, święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję Ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na początku dnia i kieruj moje pierwsze myśłi do Boga.
Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności tego dnia i udziel mi swego wsparcia we uświęceniu całej mojej pracy. Ty znasz moje potrzeby, trudy i bóle; spraw, abym nie utracił zasług moich cierpień. Ty słyszysz moje modlitwy i znasz ich wartość; naucz mnie dobrze się modlić, aby moja modlitwa była miła Bogu.
Ty znasz moją drogę, która ma zaprowadzić mnie do nieba; kieruj moimi krokami, abym nie zagubił właściwej drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego życia; udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze spełniał to, czego żąda ode mnie Bóg.
Ty obdarzasz ludzi miłością; także i moje serce napełnij miłością, dobrocią i miłosierdziem. Spraw, abym wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i delikatnością.
Bądź moim opiekunem w podróży do wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę. Ukaż mi słabości mojej natury, abym świadom własnej małości, kierował serce ku temu, co jest miłe Bogu. Naucz mnie słuchać Ciebie i bądź zawsze blisko mnie, abym nie zbłądził.
U schyłku dnia zanosisz moje modlitwy przed Boży tron; ukaż mi dobro i zło, które popełniłem, abym mógł za nie żałować i dzięki Twojej pomocy, poprawić się.
Ty czuwasz przy mnie, kiedy zasypiam; przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podziękowania i prośby. Błogosław mnie i strzeż w czasie snu. Wierzę, że będziesz mnie umacniał w godzinę śmierci. Módl się za mnie do św. Józefa o szczęśliwą śmierć oraz wyproś mi na tę godzinę wsparcie mojej Niebieskiej Matki, a potem zaprowadź mnie, Aniele Stróżu, do Jezusa, mojego Pana. Amen’’.

Modlitwa do św. Michała Archanioła


,,Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a ty wodzu zastępów archanielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen''