niedziela, 9 czerwca 2013

Triumf Nauki

Wiek XX wielkiego triumfu nauki
był 
świadkiem, choć niektórzy
rozczarowani uznali, że
nauka ich zawiodła.
Scjentyzm - 
klęskę poniósłGłupi! Roku 1844 nie pamiętacie?
Nie wiecie
co
alkę olbrzymią 
zgubiło?
Lecz nie mówmy o tych sprawach
Wszak XIX wiek był to przecie
A my
O XX wzlotach i upadkach
mówić mamy
Naprzód
sybirski mamut
w 1900 Roku odkryty
,,Milcz gębo nieposłuszna''!
Bo naukowi puryści wyłają
Rok 1900 to jeszcze XIX wiek
przecie!Natomiast 
Rok 1901 wiadomość o 
Okapia johnsoni
czyli okapi
nam przyniósł
Więc Kazimierz Funk  jednej z 
witamin odkrywca
Maria Skłodowska Curie
z
radem i polonem
w kieszeniach fartucha
pięknie świecących
Amudsen - zwycięzca
Scott - przegrany
Obaj na Południowy Biegun
parli
Więc Mignon Talbot
kobieta - paleontolog
na
rękach trzyma
Podacosaurus holyokensis
USA odkrytego.Benedykt Dybowski
na 
szkielecie
krowy morskiej
okrakiem siedząc
Jubileusz swój
święci
A nad głowami - 
Bracia 
Wilbur i Olivier
Wright
samolotem lecą
Gdzieś
 w oddali
Wieża Babel na wodzie - ,,Titanic'' tonie
A pociąg 
mknie
Transsybirską koleją
Wokół
Północnego Bieguna
Polak leci samolotem
Jan Nagórski
w służbie ,,ruskiej''
pierwszym'
arktycznym
pilotem.
Więc Igor Sikorsky
samolotów konstruktor,
który w 1917 Roku z Rosji
Dyktaturą Ciemniaków wygnany
Ameryce
konstrukcjami swymi
splendor
przyniósł i chwałęZaś Marconi z radiem w dłoni
sejmurię zaczął gonić
w 1919 Roku odkrytąWięc Alfred Wegener
o
Pangei mówił
lecz
jako meteorologa i Niemca
miano go
za szaleńca
Lecz nad głowami
stada manatów płyną
i
wołają: ,,Nie jest głupi,
dobrze mówi! Nasz areał 
tego jest dowodem''.
Więc Eugeniusz Romer
geograf polski
co
wiedzę swą łączył z 
patriotyzmem
w
rysowaniu Polski granic
pracował z 
pietyzmem.
Bronisław Piłsudski
(Józef mu bratem!)
o Ajnu wiedzę ratować próbował
Bronisław Malinowski
wśród
Trobriandczyków pracował
Więc Iwan Pawłow - fizjolog noblista
Jan Żabiński, Rostafiński, czy 
Sokołowski
zoologowie
wybitni polscy
Więc Stefan Banach
(matematyk, zdrajca, wszy karmiciel)
Polscy matematycy
szyfr
,,Enigmy'' wszetecznej
hitlerowskiej złamali
Więc Albert Einstein
co
świat
teorią względności
zadziwił
choć
nauczyciel jego
zwał go 
,,parszywym, leniwym psem''. 
Idą również
Niels Bohr
Chemik co
przed
hitlerowcami
złoto
schował
w wodzie królewskiej je ukrywając.
Jest Marc Bloch
Żyd francuski
historyk sławy wielkiej godny
co ,,Analles'' redagował
okrutnie w czasie wojny
przez
Niemców zamordowan.
Z Holandii
Johan Huizinga
historyk sławetny
Dla Polski zaś chwałą
Leon Lech Beynar
Symbirska rodem
o
pseudonimie ,,Paweł Jasienica''
wybitny historyk
co
przez skromność
literatem się mianował, 
który jednak
tego co nosił
Jeny nazwisko
krytycznie bardzo oceniał!Więc państwo 
Mary i Louis
Leakey
z Oldoway
za ręce
Lucy
australopiteka samicę prowadzą.
Hiena kapcie im pożera
a
Beatelsów pieśń
rozbrzmiewa:
,,Lucy in the Sky with Diammonds''.
Byłbym zapomniał, a źle by 
wtedy było!
Oto (obok Blocha!)
drugi męczennik
nauki
co
poległ za Prawdę
Oto
bezimienny nauczyciel historii
ze Szczecina,
który za PRL - u
żył 
przeklętych czasów
śmiał dzieciom
Prawdę
wyjawić
o 17 września Roku 1939
Na drugi 
dzień już
go nie było.
Słyszałem o nim w szkole
i
Hołd jego odwadze
składam.

***********


Nagle - 
W powietrzu sztucznych satelitów
mrowie i stacji kosmicznych.
Jest ,,Mir'', jest i ,,Voyager''.Więc ,,Apollo 11'', ,,Woschod'' etc.
Lądują na armagedońskiej ziemi,
Wychodzą:
Gagarin,
Armstrong,
Tiereszkowa,
Glenn,
Hermaszewski,
,,Buzz'' Aldrin,
Leonow,
Collins
i tłumy, tłumy, tłum wielki
kosmiczny. 
Padła nienawiść, co dzieliła
ich narody
Astronauci - Kosmonauci
Pochód na pokłady zapraszają
Tam gdzie rozbrzmiewa kaseta
z
nagranymi głosami długopłetwców
Lucy usiadła wraz z Hamem
zaś
szczur z Francji Hektor
bawi się
z
Łajką - radziecką suka.
Pochód poleciał, aż na satelitę,
Rok 1999 i Jena byli z nimi
Po czym do 
Armagedonu
wszyscy
w
dobrym humorze
wrócili.