sobota, 12 czerwca 2021

Legenda o kondomie

 ,,Istnieją liczne teorie na temat pochodzenia słowa kondom, ale według wszystkich, rzekomy wynalazca prezerwatywy, dr Condom, żył w drugiej połowie XVII wieku. Był on albo lekarzem, albo dworzaninem w służbie Karola II, króla Anglii (1660 - 1685), notorycznego rozpustnika, który miał wyrzuty sumienia z powodu wielkiej liczby pozamałżeńskich dzieci. Wytrwałe poszukiwania dowodów istnienia takiej postaci nie doprowadziły jednak do niczego. Jest również oczywiste, że kondomy znano znacznie wcześniej niż w XVII w.'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''
 

Erotyczne grzyby

 
,,Znano również grzyby o fallicznych kształtach, które rzekomo puchły podczas użycia! Tę nadzywczajną roślinę barwnie opisał Dao Zong Yi, pisarz z okresu panowania dynastii Ming (XIV w.):

    'Na pastwiskach Tatarów [Mongolia] dzikie konie często kopulują ze smokami. Spadające krople nasienia wsiąkają w ziemię, a następnie wypuszczają pędy przypominające pędy bambusa, zaostrzone i pokryte niewielkimi wypustkami, ułożonymi jak zęby grzebienia, z siecią żył, upodabniającą je do męskiego członka. Lubieżne kobiety z tego kraju wsadzają je do pochwy; gdy tylko zetkną się z esencją yin, gwałtownie puchną i wydłużają się''' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''
 


Poprawka: grzyby (organizmy cudzożywne) nie są roślinami (organizmami samożywnymi).

Eunuchy Kybele

 

,,Pewne dawne kulty religijne również zachęcały do kastracji. Wielbiciele Kybele (bogini z Frygii, w obecnej Turcji) gorszyli rzymskich obywateli, dokonując publicznych kastracji. Chodzili oni po ulicach tańcząc i śpiewając [...], a gdy ogarniało ich religijne uniesienie, wyciągali gliniane skorupy, odcinali sobie genitalia i wrzucali je do okien rzymskich obywateli'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''
 

Zwierciadła Archimedesa

 
,,Interesująca opowieść, jakoby Archimedes zbudował ogromne wklęsłe zwierciadła, aby z ich pomocą zniszczyć rzymską flotę pod Syrakuzami w 212 r. p. n. e., jest średniowieczną legendą bez żadnego oparcia w faktach'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''
 

Grecka legenda o magnesie

 

 ,,Według tradycji greckiej, magnetyzm został odkryty przez pasterza wędrującego po górach w zachodniej Turcji. Nagle utknął on w miejscu, gdyż naturalna siła magnetyczna pokładu magnetytu przyciągnęła gwoździe w jego sandałach. To oczywiście legenda, ale od nazwy miasta Magnezji, w którego bogatych w magnetyt okolicach miała wydarzyć się ta historia, przyjęto nazywać tę tajemniczą siłę magnetyzmem'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''

Gdyby Grecy znali kolej...

 ,,Wielki historyk Arnold Toynbee wskazał jednak w swym błyskotliwym, choć spekulatywnym eseju, że historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Toynbee rozważał, co stałoby się, gdyby Aleksander Wielki nie zapił się na śmierć w 323 r. p. n. e., w wieku zaledwie 33 lat. [...] Gdyby Aleksander żył dłużej - argumentuje Toynbee - nie ma powodu wątpić, że jego ogromna i wciąż rosnąca armia pokonałaby Rzymian i podbiłaby Kartaginę w Afryce Północnej, Etiopię i, być może, nawet Chiny. Jeśliby zjednoczył pod jednym rządem tak rozległe obszary, pojawiłaby się konieczność znalezienia szybkiego środka transportu między odległymi częściami imperium. Jak wiemy, Grecy wynaleźli już pojazd szynowy (...). W scenariuszu Toynbeego mieli oni połączyć ten wynalazek z ulepszoną wersją silnika parowego Herona. W ten sposób już w kilka pokoleń po Aleksandrze na rozległych obszarach Azji pędziłyby parowe pociągi. [...] światowa religia w państwie rządzonym przez następców Aleksandra byłaby zhellenizowaną wersją buddyzmu. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, jeśli zważyć nadzwyczajne podobieństwo między naukami Buddy a Pitagorasa (...). Wtedy chrześcijaństwo nigdy nie zyskałoby popularności. Toynbee przelotnie wspomina o pewnym niedoszłym proroku, którego słowa padły na kamienny grunt, a który żył utrzymując się z prac ciesielskich przy kolei w Nazarecie'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''

Latający jezuita

 ,, [...] bracia Montgolfier prawdopodobnie nie byli pierwszymi ludźmi epoki nowożytnej, którzy wznieśli się w balonie na gorące powietrze. Honor ten zapewne należy przypisać jezuicie z Brazylii, ojcu Bartolomeu de Gusmão, który w 1709 r. zademonstrował swój balon na gorące powietrze na królewskim dworze w Lizbonie. Czy to możliwe, że był zainspirowany południowoamerykańskimi legendami lub wspomnieniami o lotach sprzed dwóch tysięcy lat?'' - Peter James, Nic Thorpe ,,Dawne wynalazki''
 

Aleksander Wielki na dnie morza

 ,,W średniowiecznej Europie wspólnym tematem wielu rycerskich opowieści ('romansów'), w których występował Aleksander Wielki, była jego wyprawa na dno oceanu w dzwonie ze szkła, w celu odbycia rozmowy z królem ryb. [...] opowieść ta należy do średniowiecznej fantastyki [...] historyczny Aleksander (356 - 323 p. n. e.), choć był megalomanem, nie żywił żadnych złudzeń na temat możliwości podbicia morskiego królestwa'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki'' 

Antarqui

 

 ,,Legendy Inków, którzy podbili te tereny tysiąc lat po upadku kultury Nazca, mówią o chłopcu imieniem Antarqui, który pomagał im w bitwach latając nad wojskami przeciwników i donosząc o ich rozstawieniu. Było to możliwe tylko w jeden technicznie wykonalny sposób: za pomocą bawełnianego balonu  na gorące powietrze'' - Peter James, Nick Thorpe ,,Dawne wynalazki''