środa, 21 października 2015

Św. Korneliusz i menhiry
,,O megalitach z Carnac krążą liczne legendy. Jedna z nich opowiada o św. Korneliuszu, który w 253 r. poniósł śmierć męczeńską. Aby uniknąć konieczności złożenia ofiary pogańskiemu bożkowi, uciekł on z Rzymu do Bretanii. Podążająca za nim armia cesarska dzięki modlitwom pobożnego chrześcijanina została zamieniona w menhiry. Odtąd zaklęci w kamień żołnierze rzymscy tworzą aleje w Carnac'' - Peter Fiebag, dr. Elmar Gruber, Rainer Holbe ,,Wielkie zagadki świata. Starożytność''


Wampir - antykomunista
,,Baron Roman von Ungern - Sternberg, przywódca jednej z grup wojujących w czasie wojny domowej w Rosji, po obaleniu caratu wyparty został do Mongolii. Przepędził stamtąd Chińczyków i rządził terrorem. Uważał, że jest żywym wcieleniem Dżyngis - Chana. Miał zwyczaj pijać świeżą krew komunistów, dla zdrowia. Że też się tym nie zatruł. Podawany jest jako przykład tzw. wampiryzmu'' - Roman Antoszewski ,,Przyroda inaczej czyli ciekawostki część 1''


Słowiańscy kanibale
,,Św. Albert Wielki (1200? - 1280) [...] wędrował po Polsce w latach 1262 - 3 jako legat papieża Urbana IV. [...]. papież Urban IV wysłał go na tereny Brandenburgii i księstewek nadbałtyckich by zbadać zagadnienie eutanazji i dzieciobójstwa. Okazuje się, że w owych czasach nasi przodkowie mieli zwyczaj pomagania niedołężnym starcom w pożegnaniu się z tym światem, a kalekie czy niechciane dzieci wyprawiano na tamten świat przez uduszenie lub porzucenie. Częste były też przypadki kanibalizmu.
Albert Wielki bardzo się temu sprzeciwiał i Rzym został o tym odpowiednio poinformowany. [...]. Istnieje jednak podejrzenie, że w ten sposób szukano dalszych pretekstów uzasadniających wypieranie plemion słowiańskich z Pomorza. [...]'' -
Roman Antoszewski ,,Przyroda inaczej czyli ciekawostki część 1''