piątek, 8 października 2021

Turbo Bułgarzy

 

,,Za czasów rzymskich tworzyła dzisiejsza B. prowincje: Mezję i Trację, które w V – VII w. zostały zajęte przez ludność słowiańską. W r 679 kraj ten został podbity przez mongolskich 1 Bułgarów pod wodzą Ispicha 2, którzy założyli tu duże państwo. W r. 864 przyjął książę Borys wiarę chrześcijańską z Bizancjum. Jego syn, a zarazem największy władca B. Symeon (893 – 927) przyjął tytuł cara. W tym czasie proces zesłowiańszczenia Bułgarów był już ukończony. [...]’’ - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 2 Assurbanipal do Caudry’’
24 lutego 2021 r. ze strony ,,Imperium Lechickie to bzdura’’ dowiedziałem się o teoriach spiskowych wymyślanych przez współczesnych Bułgarów w celu leczenia ich kompleksów narodowych.
Według tych teorii Bułgarami byli starożytni Trakowie, germańscy Goci i utożsamiani z nimi traccy Geci oraz twórcy neolitycznej kultury Vinča, którzy jakoby wynaleźli najstarsze pismo na świecie. Prawa to tej ostatniej roszczą sobie również Turbo Serbowie. Bułgarem miał być nawet znany z mitologii greckiej śpiewak Orfeusz. Ten ostatni pogląd lansuje bułgarski archeolog Nikołaj Owachrow i ma w swojej ojczyźnie wielu zwolenników ku niezadowoleniu Grecji. Trakowie – Bułgarzy wynaleźli germańskie pismo futhark starszy oraz runy. 7500 lat p. n. e. potężny kataklizm zmusił Bułgarów do opuszczenia Tracji, lecz później wrócili oni do swojej ojczyzny. Bułgarzy mieli stworzyć pierwszą cywilizację słowiańską jak też utworzyć etnonim Słowianie. Wymieniani w źródłach bizantyjskich Sklawenowie nie byli Słowianami, tylko niewolnikami Greków. Jeszcze inne teorie spiskowe głoszą, że nie ma dowodów archeologicznych na istnienie Słowian (sic!). Nazwa Słowianie jak i określane nią ludy miały zostać wymyślone w XVIII wieku przez carycę Katarzynę II (1729 – 1796) na potrzeby rosyjskiej propagandy imperialnej. Rosja do dzisiaj podtrzymuje mit o Słowianach, aby przywłaszczyć sobie historię Bułgarii. Jako komentarz do tych bredni nich posłuży określenie, którego nauczyłem się na ćwiczeniach z historii: ,,Fiu bziu!’

1 Powinno być: tureckich.

2 Powinno być: Asparucha.