piątek, 8 czerwca 2018

Litania do Serca Pana Jezusa

Poniższą litanię publikuję z okazji przypadającego dziś święta Najświętszego Serca Pana Jezusa:,,Kyrie, elejson, - Chryste, elejson, - Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa świątynio Boga,
Serce Jezusa przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa domu Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa źródło życia i świętości,
Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa zelżywością napełnione,
Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa włócznią przebite,
Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.''

- tekst za: ks. Mieczysław Maliński ,,Abba. Modlitewnik dla młodych''