czwartek, 4 marca 2021

Diabelski wóz

 

 ,,Los [Carla Friedricha] Benza nie był lekki: Gdziekolwiek pojawił się z nowym pojazdem, wybuchało istne piekło. Dzieci puszczały się za samochodem, wywrzaskując wszem i wobec, że nadjeżdża 'diabelski wóz'. Jedno żegnali się krzyżem świętym, inni uciekali na granicy histerii. Mimo te Benz nie zrezygnował z testowania i ulepszania automobilu, aż wreszcie 29 stycznia 1886 roku zgłosił wniosek do urzędu patentowego'' - Luc Bürgin ,,Błędy nauki. Zapoznani geniusze - ich droga przez mękę''


Ówczesny lęk przed samochodami dobrze oddaje wczesne opowiadanie Aleksandra Grina ,,Szary samochód''. 

Eter

 
 

    ,,Wkrótce po odkryciu falowego charakteru światła fizycy zaczęli szukać substancji odpowiedzialnej za przenoszenie jego drgań. Chcąc naukowo wyjaśnić naturę tego ruchu, sięgnęli po teorię 'kosmicznego eteru'. Ówcześni fizycy definiowali eter jako nieskończenie swobodne medium, które przenika wszystkie substancje i wypełnia cały Wszechświat. W ten sposób uczeni uratowali swój mechanistyczny obraz świata, który bez eteru nie miałby racji bytu. Logiczną konsekwencją było wprowadzenie do bibliotek uniwersyteckich prac o eterze. Stały się one lekturą obowiązkową, choć istnienie tego medium nie dało się udowodnić doświadczalnie'' - Luc Bürgin ,,Błędy nauki. Zapoznani geniusze - ich droga przez mękę''


Sama idea eteru została zapożyczona z mitologii greckiej:


    ,,Eter, w greckiej. mitol. syn Erebu i Nocy, uosobienie czystego powietrza w górnych sferach, później uważany za mieszkanie bogów. - W greckiej filozofji jest eter piątym żywiołem, który wypełnia przestrzeń nieba, albo istota ciepła, pojmowana jako boski ogień od którego pochodzi wszelkie życie'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 4 Dewsbury do Europa''


Frenologia

  

,,frenologia - współcześnie zarzucono teoria neurologiczna, rozwinięta przez austr. neuroanatomów J. F. Galla (1758 - 1828) i K. Spurzheima (1776 - 1832), która zakładała, że elementy ukształtowania czaszki (guzy, wypukłości, zagłębienia) są odzwierciedleniem  czynności poszczególnych części mózgu, a tym samym świadczą o zróżnicowaniu psychicznym. Na podstawie ukształtowania zewnętrznego czaszki tworzono tzw. mapy frenologiczne. W antropologii f. stanowiła istotny etap rozwoju badań nad morfologią puszki mózgowej. [K. K.]'' - ,,Encyklopedia biologiczna tom III Do - Gi''


W XIX - wiecznej literaturze polskiej wzmianki o frenologii są obecne w ,,Kordianie'' Juliusza Słowackiego i ,,Panu Grabie'' Elizy Orzeszkowej. W literaturze fantasy słusznie jako pseudonaukę napiętnował ją Orson Scott Card w cyklu ,,Opowieści o Alvinie Stwórcy''. 

Parapety i gorączka połogowa

 ,,W 1855 roku pewien uznany wiedeński profesor zadał sobie nawet trud zestawienia tuzinów kursujących wówczas w świecie medycznym hipotez o etiologii gorączki połogowej. Znajdziemy wśród nich teorie, od których włos się jeży na głowie: 'wzburzenia uczuć', 'błędną dietę', długotrwałe pragnienie', 'przegrzane pomieszczenia', 'przeziębienia', a nawet 'stęchłe powietrze'. Ale to jeszcze nie wszystko: specjalista bowiem, który doszukał się zależności między omawianą chorobą i 'zbyt wysokimi parapetami', sam założył sobie błazeńską czapkę!'' - Luc Bürgin ,,Błędy nauki. Zapoznani geniusze - ich droga przez mękę''

Fraszka o biologii

 Flaki i robaki to biologii temat nie byle jaki.