czwartek, 24 grudnia 2020

Boże Narodzenie w czasach zarazy Nasz Pan, Jezus Chrystus nie przyszedł aby świat potępić, ale go zbawić. Przyszedł jako bezbronne dziecko, na które czyhało niebezpieczeństwo śmierci. Jakże często ludzie na Bożą miłość odpowiadają lękiem i nienawiścią! 

Dziś kiedy na świecie szaleje koronawirus razem z cywilizacją śmierci, chciałbym wszystkim Czytelnikom bloga ,,Mitoslavia'' niezależnie od wyznania i światopoglądu życzyć po trzykroć zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pokoju w sercach i rodzinach, oraz nadziei na lepszą przyszłość. 

,,Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!''